S-ryhmä on sitoutunut tukemaan Maa- ja metsätalousministeriön eilen 4. kesäkuuta julkistaman työryhmän työtä kotimaisen siian kalastuksen kestävyyden parantamiseksi. Vastaavaa yhteistyötä tarvitaan myös Itämeren lohen osalta.

S-ryhmä suosittelee yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön, WWF Suomen, kalantutkimuksen sekä ammattikalastuksen ja vesiviljelyn järjestöjen kanssa, että kotimaista kestävästi pyydettyä ja viljeltyä siikaa tarjotaan kuluttajille ja että kuluttajat suosivat sitä kalapöydissään. Kotimainen siika on erinomainen ja ravitseva lähikala, jonka käyttö ylläpitää suomalaisia työpaikkoja.

”Kun päivitimme keväällä omia kalalinjauksiamme, tiedostimme, että kotimaisen siian ja Itämeren lohen osalta tarvitaan laajempaa keskustelua eri toimijoiden kanssa lajien kestävän kalastuksen turvaamiseksi. Emme nähneet myynnin totaalista lopettamista oikeana ratkaisuna, vaan lähdimme hakemaan keinoja, jotka tähtäävät siihen, että asiakkaamme voivat huoletta ostaa myös näitä kalalajeja, mutta niitä pystyttäisiin kalastamaan nykyistä kestävämmällä tavalla”, S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alarotu kertoo.

Maa- ja metsätalousministeriön kokoama työryhmä tulee tarkastelemaan muun muassa siian alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten säätelytoimien tarvetta ja niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen.

”Olemme ilahtuneita, että tarvittavat toimenpiteet kotimaisten kalakantojen parantamiseksi tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.”

Itämeren lohen suojelu edellyttää rakentavaa yhteistyötä

S-ryhmän tavoitteena on ollut löytää yhteinen näkemys tavoista, joiden avulla myös lohen kalastusta Suomen merialueilla voidaan kehittää kestävämmäksi niin, että se ei uhkaa luonnonvaraisten kalakantojen tilaa. On tärkeää, että myös lohen kalastuksen kehittämiseksi perustetaan vastaava työryhmä kuin siialle.

”Haluamme turvata suomalaisen kalastuselinkeinon jatkuvuuden ja sen, että kuluttajalle on tarjolla mahdollisimman monipuolinen valikoima kotimaista lähikalaa. Olemme valmiit osallistumaan tähän työhön aktiivisesti. Itämeren lohen kanta pitää turvata koko alan yhteisellä toiminnalla. Esimerkiksi keskusteluissa esille tullutta istutettujen ja luonnonkalojen erottamista rasvaevämerkinnällä kannattaa tutkia tarkemmin”, Ilkka Alarotu esittää.

”Suomalaisten ammattikalastajien toiminta on asiallista ja kalastuskiintiöiden mukaista. Suomalaiset kuluttajat voivat huoletta syödä myös Itämeren lohta. On kuitenkin tärkeää, että lohen kalastusta kehitetään edelleen yhteistyössä eri osapuolten kanssa”, tutkija Tapani Pakarinen Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksesta toteaa.

Merkittävä uhka Itämeren lohelle on puolalainen kiintiöiden ulkopuolella tapahtuva kalastus. Tästä syystä S-ryhmä ei myy puolalaista alkuperää olevaa lohta.

Lähikalan tarjontaa parannetaan

S-ryhmän ruokakaupan tavoitteena on, että asiakkaille voitaisiin jatkossa tarjota yhä monipuolisempi valikoima kotimaista läheltä tulevaa kalaa.

”Kalakaupan kehittämisessä tavoitteenamme on entistä tuoreempi ja monipuolisempi valikoima muiden muassa kuhaa, ahventa ja muikkua. Tarvitsemme lisää tarjontaa kotimaisesta lähellä kalastetusta meri- ja järvikalasta. Tässä kalastajilla on iso rooli.”, Ilkka Alarotu painottaa.

Tämä on hyvä uutinen suomalaisille ammattikalastajille.

”S-ryhmän kalakaupan linjaukset varmistavat osaltaan sekä kalastuselinkeinon että kalakantojen kestävyyden myös tulevaisuudessa,” toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden keskusliitosta summaa.

Lähde: SOK 5.6.2012