Domstolsbeslutet att stoppa flera fiskodlingar längs Höga kusten kan få långtgående konsekvenser. Det fruktar Daniel Wickberg, vd Matfiskodlarnas branschorganisation, efter utslaget i Mark- och miljööverdomstolen.

Det är tre fiskodlingar längs Höga kusten som Mark- och miljööverdomstolen nu stoppar. De får tre år på sig att upphöra med verksamheten. Domen går inte att överklaga.

En av fiskodlarna är Roger Edlund som äger Mjälloms fisk.

– Det här lägger en död hand på en hel näring, säger han.

Matfiskodlarna satte sig i krismöte direkt efter domen.

– Jag hoppas domen inte innebär slutet för matfiskodling i Sverige, säger Daniel Wickberg, vd Matfiskodlarnas branschorganisation.

Han ska analysera domen och hoppas att den inte ska ses som prejudicerande för hela branschen. Om det är så innebär det förmodligen slutet för kassodlad fisk i svenska sjöar och hav.

– Ja, då får det jättestora konsekvenser för svensk matfiskproduktion.

Alternativet med landbaserad fiskodling i bassänger innebär bättre kontroll på utsläppen, men tester har visat sig att det blir mycket dyrt.

Det här lägger en död hand på en hel näring.

Roger Edlund, fiskodlare Mjälloms fisk

– Man tar i domen inte hänsyn till att det inte finns andra produktionsmetoder som är ekonomiskt hållbara eller att de ens fungerar, säger Daniel Wickberg på Matfiskodlarnas branchorganisation.

Domen kan med andra ord innebära en stark fördel för kassodlad fisk från Norge som är en stor exportvara, även till Sverige.

– Sverige importerar 43 000 ton lax per år. Vi har en ganska blygsam produktion i Sverige som vi borde kunna öka. Det gör vi inte genom att säga nej till kassodling, konstaterar Daniel Wickberg.

Matfiskodlarna ska på fredag träffa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för att diskutera förutsättningarna. Fiskodling ger viktiga jobb på landsbygden men innebär också stor miljöpåverkan vilket i sin tur påverkar till exempel turistnäringen.

Källa: P4 Västernorrland 15.3.2017