Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stoppar från och med måndag den 7 mars fiske av sill och skarpsill för vissa fiskefartyg i Bottenhavet.
De som berörs är trålfartyg som är 30 meter eller längre.
– En stor del av den så kallade kustkvoten för skarpsill i Östersjön är redan uppfiskad, av 193 ton finns bara cirka 40 ton kvar. Vi försöker nu säkra ett fortsatt småskaligt fiske av sill och skarpsill i hela Östersjön, säger Marie Ingerup.
Sedan 1 januari 2015 gäller den så kallade landningsskyldigheten i Östersjön vid fiske efter sill, skarpsill, torsk och lax. Det innebär att all fisk som fångas ska tas ombord och landas i hamn, även fisk och skaldjur under minsta referensstorlek. Även så kallade bifångster ska tas i land.
Syftet med landningsskyldigheten är att minimera utkast och oönskade fångster samt påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske. Kravet införs stegvis inom EU och ska vara fullt genomfört 2019.
I Östersjön fiskar i dag både större trålare och mindre fartyg efter sill och skarpsill. Den nationella kvoten för sill är indelad i tre delområden, Bottenhavet och Bottenviken, östra Östersjön och västra Östersjön. Men för skarpsill finns bara en kvot för hela Östersjön, av denna har i år 193 ton fördelats på så kallat kustfiske. 34 300 ton har fördelats på större fiskefartyg som valt att ingå i systemet med överlåtbara och individuella fiskerättigheter och 4 051 ton har fördelats som en regional kvot som tilldelas fartyg som endast fiskar i Östersjön.
I kvoten för kustfiske av skarpsill ingår främst mindre fiskefartyg men även några större trålfartyg, som endast får fiska sill och skarpsill i Bottenhavet och som har valt att inte ingå i systemet med individuella och överlåtbara fiskerättigheter..
– Den så kallade kustkvoten för fiske av skarpsill i Östersjön är ungefär lika stor i år som i fjol. Och vi brukar inte behöva stoppa fiske så här tidigt på året, säger Marie Ingerup, utredare på tillståndsenheten på HaV.
– De större trålfartygen som fiskar efter sill i Bottenhavet och skarpsill inom den så kallade kustkvoten har i år fått upp stora mängder av skarpsill. Om vi tillåter dem att fortsätta fiska i samma takt så riskerar vi att snart ha fiskat upp hela kustkvoten för skarpsill.
Det nästan omöjligt att undvika skarpsill som bifångst för dessa större trålfiskefartyg. Därför väljer Havs- och vattenmyndigheten att helt stoppa dem från att fiska efter sill och skarpsill i Bottenhavet.
De fartyg som fiskar med stöd av pelagiskt tillstånd (överlåtbara fiskerättigheter) har en individuell tilldelning av både sill och skarpsill. Deras fångster av skarpsill avräknas inte mot kustkvoten och de får därför fortsätta fiska i Bottenhavet
– Vi undersöker för närvarande om det är möjligt att skaffa ytterligare skarpsill så att fisket för de berörda fartygen kan öppnas igen, säger Marie Ingerup.

Källa: HaV 2.3.2016