Millaista kalaa haluatte tulevaisuudessa syödä? Haluatteko tuoretta, terveellisesti ja kestävästi lähellä tuotettua luonnonkalaa, vai tuhansien kilometrien päästä kuljetettua valtamerien hupenevilla kalavaroilla ruokittua kassikalaa, kysyivät Taivassalon kalastajat silakrysäysjulkilausumassaan.

Länsi-Rannikon Kala Oy:n toimitusjohtajan Anssi Päivärinnan esittämässä julkilausumassa viitattiin siihen, että kuluttajille tehokkaimmin markkinoitavat kalalajit tuodaan maahamme Norjasta tai toiselta puolelta maapalloa.

Näiden kasvatuskalojen rehu valmistetaan valtamerten pikkukaloista, joiden kannat ovat julkilausuman mukaan romahtaneet. Suomessa tilanne on toinen: ammattikalastajia patistetaan kalastamaan särkikaloja, joiden kannat ovat ravinnekuormituksen seurauksena kasvaneet.

Kalastusmuotona rysäkalastuksella on pitkät perinteet, todetaan julkilausumassa. Eikä ihme: kalan laatu ja maku on hyvä. Rysillä pyydystetään noin 10 prosenttia maamme silakkasaaliista, mutta rysäsilakan työllistävä vaikutus on merkittävää sekä kalastuksessa että jalostuksessa.

Taivassalossa on julkilausuman mukaan eniten ammattikalastajia koko Saaristomeren alueella, ja rysäsilakan myötä myös laadukasta kalanjalostusta. Julkilausuman mukaan suomalainen ammattikalastaja harjoittaa elinkeinoaan kestävällä tavalla.

Kalastajien etu on pyytää kalaa siten, että ammattiin liittyvät voimavarat ovat hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa. Julkilausumassa huomautetaan, että kalastajan ammatin harjoittamisesta tehdään koko ajan vaikeampaa.

Hallitusohjelman tavoitteista ja juhlapuheista huolimatta luonnonkalaa on yhä vähemmän tarjolla. Tämä johtuu julkilausuman mukaan harmaahylje- ja merimetsokantojen kasvusta kestämättömälle tasolle.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan Itämeren hylje syö yhden lohen joka toinen viikko, jolloin laskelmien mukaan Suomen merialueen harmaahylkeet syövät yli 200 000 lohta vuodessa.

Jos Itämeren lohikannat ovat vaarassa, miksi Maailman luonnonsäätiö, WWF ei puutu hyljeongelmaan, kysytään julkilausumassa. Samoin puututaan kasvavaan merimetsokantaan. Ruotsin valtiopäiväpäätökseen merimetson saamiseksi metsästyslajiksi vaaditaan myös Suomen tukea.

Julkilausuman lopussa haastettiin kaikki paikalla olijat kysymään omasta ruokakaupastaan rysäsilakkaa keväällä ja alkukesällä: kysyntä luo tarjontaa, silakkaa pitää olla tarjolla arkena ja juhlana. Julkilausuman allekirjoittivat Taivassalon kunta ja ammattikalastajat sekä Airisto-Velkuan kalastusalue.

Lähde: Vakka-Suomen Sanomat 9.7.2012