Ruokavirasto käynnistää minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset tällä viikolla. Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Suomessa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja turkistarhojen eläimissä. Tartuntojen estämiseksi on tärkeää, että turkistarhoilla noudatetaan tiukkoja hygienia- ja turvatoimia.

Meneillään olevan koronaviruspandemian aiheuttaja, SARS-CoV-2-virus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan. Minkeistä ja supikoirista koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä turkistarhoilta eteenpäin. Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Turkistarhoilla nyt käynnistyvään näytteenottoon on valittu 30 tarhaa, jotka sijaitsevat kymmenessä eri kunnassa Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Kuntien valinnassa on huomioitu alueellinen ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät. Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä, jotka kunnaneläinlääkäri toimittaa Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi. Seurantanäytteenotto on tarkoitus saada päätökseen viikon 47 aikana. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Ruokavirasto on osallistunut tähän asti ihmisten koronavirusnäytteiden tutkimiseen. Minkkinäytteet tutkitaan Ruokaviraston virologian laboratoriossa käyttämällä samaa tutkimusmenetelmää.

Epäilystä ilmoitettava kunnaneläinlääkärille

Turkistarhaajan on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille, jos tarhan eläimissä on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kuten hengitystieoireita, ripulia tai lisääntynyttä kuolleisuutta. Kun turkistarhan eläimissä epäillään koronavirustartuntaa, kunnaneläinlääkäri ottaa tarhalta näytteet. Epäilyn perusteena voivat olla eläinten oireet, turkistarhan työntekijällä tai lähistöllä sijaitsevalla turkistarhalla todettu koronavirustartunta. Jos turkistarhalla työskentelevällä tai tarhan yhteydessä asuvalla henkilöllä on todettu koronavirustartunta, tartuntatautilääkäri ilmoittaa siitä kunnaneläinlääkärille.

On äärimmäisen tärkeää estää SARS-CoV-2-viruksen pääsy turkistarhoille. Koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi turkistarhoilla ei saa käydä henkilöitä, joilla on sairauden oireita, todettu koronavirustartunta tai epäily koronavirusaltistuksesta. Muiden henkilöiden kuin työntekijöiden käynnit tarhoilla on rajoitettava vain välttämättömiin. Jos käynnit ovat välttämättömiä esimerkiksi rehunkuljetuksen takia, on käynneissä noudatettava erityisiä hygieniatoimenpiteitä. Turkiselinkeino on ohjeistanut turkistarhaajia turva- ja hygieniatoimenpiteistä.

Jos turkistarhan eläimissä todetaan SARS-CoV-2-virusta, Ruokavirasto voi määrätä eläintautilain nojalla turkistarhan minkit ja supikoirat lopetettavaksi ”uutena vakavana eläintautina”. Lopettaminen määrättäisiin ihmisten terveyden suojelemiseksi, vaikka pääsääntöisesti tartunnat ovat muissa maissa levinneet ihmisistä minkkeihin eikä päinvastoin. Turkistarhan omistajan on mahdollista saada korvaus lopetettavaksi määrätyistä eläimistä eläintautilain mukaisesti.

Lähde: Ruokavirasto 5.11.2020