Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan uusi strategia nostaa vahvasti toiminnan keskiöön ruuan ja uusiutuvat luonnonvarat.

Strategian alkusanoissa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen toteaa, että otsikko ”Ruoka ja uusiutuvat luonnonvarat − leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta” kertoo lukijalle, että kysymys on jokaista suomalaista koskettavasta asiasta.

”Pitkällä tähtäimellä maailmassa voidaan turvata vain uusiutuviin luonnonvaroihin. Meillä Suomessa niiden käytöllä on pitkät perinteet, mutta myös paljon kehitettävää”, ministeri sanoo.

Visiona vastuullisuus

MMM:n hallinnonalan toiminta-ajatus on tiivistetty lauseeseen ”Turvaamme kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.”

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseen sisältyy puitteiden turvaamisen ja toimintaedellytysten kehittämisen lisäksi hyvinvoinnin edistäminen elinkeinon sisällä. Tämä toteutuu edistämällä innovaatioita, osaamista, kulttuuria, luontoon liittyviä elämyksiä ja riskienhallintaa.

Ruokaketjun ja kestävän biotalouden visioksi on otettu vastuullisuus. Vision tavoite on kaikkea muuta kuin vaatimaton: olla vastuullisuudessa globaali edelläkävijä ja taata maailman huippuluokkaa oleva elintarviketurvallisuus Suomessa.

Arvot ohjaavat toimintaa

Strategian arvopohja muodostuu ruuan ja luonnonvarojen kunnioittamisesta. MMM:n hallinnonalan tavoite on toimia rohkeasti, valtionhallinnon yhteisten arvojen mukaisesti, ruokaa ja luonnonvaroja arvostaen.

Peltojen, metsien, vesien, kotieläinten sekä kala- ja riistakantojen elinvoimaisuus ja tuottavuus ovat hallinnonalan strategisten päämäärien kärjessä. Lisäksi tavoitteena on muun muassa vahvistaa alan kilpailukykyä ja lisätä tuotannon arvoa sekä varmistaa kuluttajien luottamus ruokaketjun vastuulliseen toimintaan.

Tärkeisiin tavoitteisiin lukeutuu myös avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut hallinto, jossa henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Strategia pdf-muodossa.

Lähde: MMM 24.5.2012