Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2014 noin 158 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 360 000 vaelluspoikasta. Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen ja meritaimenen poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella, mikä mahdollistaa aikanaan istutettujen kalojen valikoivan kalastuksen. Samalla merkintä mahdollistaa luonnossa syntyneiden kalojen tunnistamisen rasvaevällisinä. Luonnossa syntyneet kalat tulee tietyissä kohteissa palauttaa takaisin luontoon.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti–toukokuu:

• lohen vaelluspoikasia 170 000 kpl

• meritaimenen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 26 000 kpl

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:

• Saimaan järvilohen jokipoikasia 24 000 kpl ja vaelluspoikasia 83 000 kpl

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

• Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 20 000 kpl

Perämeri, toukokuu:

• lohen jokipoikasia 15 000 kpl ja vaelluspoikasia 35 000 kpl

• meritaimenen jokipoikasia 99 500 kpl ja vaelluspoikasia 26 000 kpl

Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Poikasia istutetaan hieman edellisvuotta vähemmän. Istutettavien poikasten arvo on kaikkiaan noin 566 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät

Lähde: RKTL 23.4.2014