Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2013 noin 121 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 453 000 vaelluspoikasta. Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan kalojen luontaisen lisääntymisen estymistä alueilla, jotka siihen soveltuisivat mutta joissa lisääntyminen ei onnistu ihmistoiminnan kuten jokien rakentamisen vuoksi.

Istutukset turvaavat lisäksi mahdollisuuksia kalastukseen. Kaikki lohen ja meritaimenen poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Tämä mahdollistaa niin sanotun valikoivan kalastuksen ja istutettujen kalojen erottamisen luonnossa syntyneistä, rasvaevällisistä kaloista. Nämä tulisi tietyissä kohteissa palauttaa takaisin luontoon.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti–toukokuu:

• lohen vaelluspoikasia 246 000 kpl

• meritaimenen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 51 000 kpl

Vuoksen vesistöalue toukokuu:

• Saimaan järvilohen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 63 000 kpl

Perämeri toukokuu:

• lohen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 52 000 kpl

• meritaimenen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 41 000 kpl

Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Poikasia istutetaan hieman edellisvuotta vähemmän. Istutettavien poikasten arvo on kaikkiaan noin 743 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät

Lähde: RKTL 25.4.2013