Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2012 noin 138 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 514 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja että turvata kalastusmahdollisuuksia. Kaikki lohen ja meritaimenen poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti-toukokuu:

• lohen vaelluspoikasia 295 000 kpl

• meritaimenen jokipoikasia 21 000 kpl ja vaelluspoikasia 47 000 kpl

Vuoksen vesistöalue toukokuu:

• Saimaan järvilohen jokipoikasia 18 000 kpl ja vaelluspoikasia 51 000 kpl

Perämeri toukokuu:

• lohen jokipoikasia 30 000 kpl ja vaelluspoikasia 71 000 kpl

• meritaimenen jokipoikasia 69 000 kpl ja vaelluspoikasia 50 000 kpl

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Poikashankinnat on kilpailutettu vuodesta 1999 alkaen. Kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Poikasia istutetaan hieman edellisvuotta vähemmän määrärahojen pienentymisen vuoksi. Istutettavien poikasten arvo on kaikkiaan noin 748 000 euroa.

Lähde: RKTL 23.4.2012