Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen johtokunta on päättänyt esittää kahden toimipaikan (Evo, Muonio) ja yhden toimipisteen (Kotka) lakkauttamista ja niiden toiminnan siirtämistä tutkimuslaitoksen muihin toimipaikkoihin tai yliopiston tutkimusaseman yhteyteen. RKTL:llä on tällä hetkellä 20 tutkimuksen ja vesiviljelyn toimipaikkaa ja -pistettä eri puolilla Suomea. Laajan toimipaikkaverkoston ylläpidosta koituu laitoksella mittavat vuokra- ja toimitilakulut vuosittain.

Tutkimuslaitos on vuodesta 2000 lähtien kehittänyt toimipaikkaverkostoaan tavoitteena isompien tutkimusyhteisöjen ja monitieteellisten tutkimuskokonaisuuksien muodostaminen. Strategian mukaisesti tutkimustoiminnassa on lisätty yhteistyötä verkostoitumalla muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Samalla toimipaikkaverkoston kustannusrakennetta on kevennetty. Tätä kehitystä jatketaan nyt tehdyn päätöksen myötä.

Tutkimustoiminta Evolla jatkuu, mutta toimintaa johdetaan toisaalta. RKTL:lla on Evon toimipaikassa neljä tutkijaa ja kuusi tutkimusta avustavaa henkilöä.  Tutkijat siirtyvät valintansa mukaan muihin yliopistokaupungeissa sijaitseviin RKTL:n toimipaikkoihin ja kenttähenkilöstö Lammilla sijaitseviin vuokrattaviin tiloihin. Evon osalta päätös edellyttää, että uuden vuokranantajan kanssa päästään hyväksyttävään sopimukseen. Yhteistyötä Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman kanssa jatketaan ja tiivistetään.

Muonion toimipaikka on vesiviljelyn lisäksi toiminut alueellisen kalantutkimuksen tukikohtana. Muonion vesiviljelytoiminta siirretään Taivalkoskelle ja Keminmaalle. Vesiviljelyhenkilöstön (4) on mahdollista siirtyä muihin vesiviljelyn toimipaikkoihin. Tutkimustoiminta ja kaksi tutkijaa jäävät alueelle. Heille etsitään sopivia vuokratiloja RKTL:n yhteistyökumppaneitten tiloista.

Kotkan toimipisteen toiminta liittyy pääasiassa silakka- ja kilohailikantojen arviointiin. Jatkossa näitä tehtäviä hoidetaan Helsingistä käsin, jonne myös Kotkan toimipaikan ainoa tutkija siirtyy.

Lähde: RKTL 4.6.2012