Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan noin 132 miljoonaa kiloa vuonna 2012. Se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin on tilastoitu. Edellisvuodesta saalis kasvoi lähes kolmetoista miljoonaa kiloa.

Ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 117 miljoonaa kiloa ja kilohailia 9 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2011 yli 19 miljoonaa kiloa, kun taas kilohailisaalis väheni lähes seitsemän miljoonaa kiloa. Turskaa kalastettiin 1,7 miljoonaa kiloa. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Silakkavarat ovat olleet varsin runsaita jo pitkään ja sen myötä myös saaliskiintiö suuri. Kilohailikiintiö oli pienempi kuin edellisvuosina, mikä rajoitti saalismäärää.

Silakan, kilohailin ja turskan kalastus on keskittynyt muutamalle kymmenelle alukselle. Valtaosa ammattikalastajista kalasti kuitenkin rannikkoalueella verkoilla tai rysillä. Rannikkokalastuksen tärkeimmät lajit olivat ahven, siika, kuha ja lohi. Vuoteen 2011 verrattuna ahvensaalis (1,0 milj. kg) ja lohisaalis (0,3 milj.kg) kasvoivat. Siikasaalis (0,6 milj. kg) ja kuhasaalis (0,3 milj. kg) sen sijaan pienenivät.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimaan ennakkoarvioon merialueen ammattikalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa.

2

Ammattikalastuksen saalis merialueella vuosina 1980-2012, vuoden 2012 tiedot ennakkoarvioita.

1

Merialueen ammattikalastuksen lajikohtaisten saaliiden ennakkoarvio vuonna 2012.

Lähde: RKTL 28.1.2013