Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan noin 138 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Saalis on vuodesta 1980 tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi viisi miljoonaa kiloa.

Ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 122 miljoonaa kiloa ja kilohailia 11 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2012 neljä ja kilohailisaalis kaksi miljoonaa kiloa. Turskasaalis jäi sen sijaan pieneksi, alle puoleen miljoonaan kiloon. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Silakkavarat ovat olleet varsin runsaita jo pitkään ja sen myötä myös saaliskiintiö on suuri. Myös kilohailikiintiö oli suurempi kuin edellisenä vuonna, mikä mahdollisti saaliin kasvun. Turska- ja lohisaaliit jäivät kiintiötä pienemmiksi.

Silakan, kilohailin ja turskan kalastus on keskittynyt muutamalle kymmenelle alukselle. Valtaosa ammattikalastajista kalasti kuitenkin rannikkoalueella verkoilla tai rysillä. Rannikkokalastuksen tärkeimmät lajit olivat ahven, siika, kuha ja lohi. Vuoteen 2012 verrattuna ahvensaalis (0,8 milj. kg) ja lohisaalis (0,3 milj.kg) pienenivät. Siikasaalis (0,6 milj. kg) ja kuhasaalis (0,3 milj. kg) sen sijaan pysyivät ennallaan.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimaan ennakkoarvioon merialueen ammattikalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa.

Kalatalouden tilastotiedot löytyvät osoitteesta www.rktl.fi/tilastot

saalis ennakkoarvio 2013

Ammattikalastuksen saalis merialueella vuosina 1980-2013, vuoden 2013 tiedot ennakkoarvioita.

lajikohtainen saalis ennakkoarvio 2013

Merialueen ammattikalastuksen lajikohtaisten saaliiden ennakkoarvio vuonna 2013.

Lähde: RKTL 3.2.2014