Lohen kutuvaellus on käynnistynyt Tornion- ja Simojoessa hyvin voimakkaana ja 5-10 päivää tavanomaista aikaisemmin. Parhaina päivinä kaikuluotaimilla on laskettu Tornionjoella lähes 10 000 ja Simojoella yli sata ylävirtaan vaeltavaa lohta. Tornionjokeen uinut lohimäärä ylittää jo nyt toissavuonna havaitun aiemman ennätysmäärän (noin 60 000 lohta), vaikka lohen nousukausi on edellisiin kausiin verrattuna vasta puolivälissä.

– Parhaana vuorokautena Tornionjoen kaikuluotaimen ohitti keskimäärin yksi lohi joka 9. sekunti. Tämä on kolminkertainen määrä suhteessa aiempaan vuorokausiennätykseen, toteaa tutkimuslaitoksen Itämeren lohiseurannoista vastaava tutkija Atso Romakkaniemi.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa lohien kutuvaellusta Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella Simon keskustaajaman kupeessa. Kaikuluotain tuottaa vedenalaista videokuvaa, ja kalat lasketaan luotaimen näytöltä. Kuluvana kesänä luotauspaikan on 2. heinäkuuta mennessä ohittanut Tornionjoella 71247 lohta ja Simojoella 2495 lohta. Kesän mittaan nousevien lohien kokonaismäärää ei pystytä tähänastisten havaintojen pohjalta ennustamaan tarkasti, koska vaelluksen ajoittuminen vaihtelee vuodesta toiseen. Lohennousu Perämeren kutujokiin on tavallisesti huipussaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kansainvälinen Merentutkimusneuvosto (ICES) arvioi, että tänä vuonna Tornion- ja Simojokeen vaeltaa kudulle jokseenkin sama määrä lohia kuin kahtena edellisvuotena. Viime talvena avomerikalastus oli vähäistä ja talvi oli suhteellisen lämmin, mikä on voimistanut kutuvaellusta. Lisäksi lohenpoikasten luontainen eloonjäänti meressä on parantunut 5–10 vuotta sitten koetusta aallonpohjasta. Kutulohien määrän tulisi säilyä Tornion- ja Simojoella vähintään kahden edellisvuoden tasolla, jotta näiden jokien lohikantojen hoitotavoite saavutetaan.

Viime vuonna luotauspaikan ohitti Tornionjoella 53 600 ja Simojoella 3 100 lohta. Samana vuonna Tornionjoesta tilastoitiin 10 500 saalislohta ja Simojoesta noin 40 lohta. Nykymuotoinen nousukalaseuranta aloitettiin Tornionjoella vuonna 2009 ja Simojoella vuonna 2008. Tietoa kudulle nousevien lohien määrästä ja lohennousun ajoittumisesta tarvitaan lohikantojen hoidon ja kalastuksen säätelyn perustaksi.

Alustavia Tornionjoen ja Simojoen luotaustuloksia päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti RKTL:n verkkosivuille:

Tornionjoki 

Simojoki 

ImageProxy

Nousukalamäärien kertymät Tornionjoen Kattilakoskella vuosina 2009–2014. Vuoden 2014 kertymä on päivitetty 2.7. asti.

ImageProxy2

Nousukalamäärien kertymät Simojoella vuosina 2008–2014. Vuoden 2014 kertymä on päivitetty 2.7. asti.

Lähde: RKTL 4.7.2014