Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos jatkaa toimintaansa virtaviivaistamista. Toimipaikkojen määrä karsitaan alle kahteenkymmeneen. Lakkautuslistalla ovat Evon ja Kotkan tutkimusasemat ja Muonion kalanviljelylaitos.

Maa- ja metsätalousministeriö on jo hyväksynyt RKTL:n supistamissuunnitelmat eikä valtionhallinnon alueellistamisen koordinaatioryhmä laita kapuloita rattaisiin.

Kotkan pieni tutkimusasema suljetaan jo vuoden lopussa ja toiminnot siirretään Helsinkiin. Kotkassa työskentelee enää yksi työntekijä.

Tornion-Muoniojoen meritaimen puhutti

Muonion kalanviljelylaitoksen toiminnot siirretään muille RKTL:n viljelylaitoksille ja suunnitteilla olevan Luonnonvarakeskuksen alueellisiin yksiköihin. Toiminta Muoniossa loppuu ensi vuoden syyskuussa. Laitoksella on kuusi työntekijää.

Lakkautusta on arvosteltu, sillä Muoniossa on kasvatettu noin puolet Tornion-Muonionjoelta vaeltamaan lähtevistä meritaimenen poikasista. Kaikkien nousuesteiden yläpuolella sijaitsevan aseman sulkemisen epäillään johtavan uhanalaisen kalakannan katoamiseen.

Asia puhutti myös koordinaatioryhmää torstaina, mutta RKTL:n mukaan tällaista pelkoa ei ole ja meritaimenen poikasten kasvatuksesta pysytään vastaamaan muilla kalankasvatuslaitoksilla.    

Evon tutkimusaseman toiminnot siirretään Jyväskylään ja Laukaalle ensi vuoden loppuun mennessä. Evon kalatutkimusasemalla on 14 työntekijää. Jyväskylässä RKTL on mukana sisävesien kalataloustutkimuksen osaamiskeskittymän synnyttämisessä yhdessä yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Lakkatukset jatkuvat

Lakkautukset ovat osa RKTL:n  toimipaikkastrategiaa ja sopeuttamissuunnitelmaa. Tutkimuksen pääpaikkoja vahvistetaan ja tehtäviä on keskitetty yliopistojen yhteyteen. RKTL on vuoden 1992 jälkeen lakkauttanut 17 pienempää yksikköä. Evon, Kotkan ja Muonion lakkautusten jälkeen toimintaa jää 17 yksikköön.

Lisää lakkautuksia on vielä tulossa, sillä maa- ja metsätalousministeriö on edellyttänyt yhteensä kuuden toimipisteen lakkauttamista. Lakkautusten arvioidaan tuovan vähintään 250 000 euron säästöt vuosittain.

Lähde: Yle Uutiset 29.11.2012