Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittava Luonnonvarakeskus kokoaa yhteen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset eli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut.

Näiden organisaatioiden tilastoalueet eli Tiken maataloustilastot, Metlan metsätilastot ja RKTL:n kalatalous- ja metsästystilastot yhdistyvät ruoka- ja luonnonvaratilastoiksi, joiden tuotannosta Luonnonvarakeskus vastaa.

Ruoka- ja luonnonvaratalouden tilastojen käyttäjille muutos näkyy ensimmäiseksi uusina yhteystietoina ja uutena graafisena ilmeenä. Työn alla on myös yhteisen ruoka- ja luonnonvaratilastojen verkkopalvelun rakentaminen. Kaikki tutut tilastot, joita olette tottuneet käyttämään Metlan, RKTL:n, Tiken tai MTT:n verkkopalveluissa, löytyvät jatkossakin verkkosivuiltamme.

Luonnonvarakeskuksen Tilastopalvelut toimii Tilastokeskuksen tapaan tilastoviranomaisena. Sen toiminnasta säädetään laissa ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) ja tilastolaissa (280/2004). Laeissa säädetään muun muassa tiedonluovuttajien tiedonantovelvollisuudesta, tietojen käsittelystä ja tilastojen laadusta sekä saatavuudesta.

Yhdistämällä ruoka- ja luonnonvaratalouden tilastoinnin Luonnonvarakeskukseen, pystymme jatkossa hyödyntämään aiempaa paremmin ruoka- ja luonnonvaratalouden tietovarantoja ja edistämään näin tilastojen käytettävyyttä ja käyttöä. Toivomme, että yhteistyö tulee jatkumaan hyvänä ja avoimena myös Luonnonvarakeskuksessa.

Vastaamme mielellämme kaikkiin uuteen organisaatioon ja sen tilastotoimeen liittyviin kysymyksiin.

Tutkimuspäällikkö Anssi Ahvonen , Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
anssi.ahvonen@rktl.fi, +358 40 522 2219

Lähde: RKTL 20.11.2014