Tarkastellussa kohdejoukossa (liikevaihto vähintään 10 595 euroa) oli vuonna 2012 yhteensä 796 toimivaa yritystä. Näiden yritysten kokonaisliikevaihto oli 763 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettu jalostusarvo 141 miljoonaa euroa. Kohdejoukon yritysten tuottama reaalinen arvonlisä kasvoi noin kymmenellä miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Kalanjalostus oli liikevaihdoltaan toimialoista suurin. Sen liikevaihto oli noin 265 miljoonaa euroa, ja reaalista laskua edellisvuodesta oli 2 prosenttia. Kalatukkukaupan liikevaihto oli edellisvuoden tapaan 257 miljoonaa euroa. Vesiviljely-yritysten liikevaihto pysyi myös vuoden 2011 tasolla ollen noin 60 miljoonaa euroa. Merialueen ammattikalastuksen liikevaihto ja saaliin arvokasvoivat pääosin silakan hinnan nousun ansiosta. Ammattikalastuksen liikevaihto oli noin 37 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja nousua oli 8 prosenttia.

Kohdejoukon yritykset työllistivät yhteensä 2 317 henkilöä kokoaikavastaavina työvuosina mitattuna. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus työllisistä oli yli 40 prosenttia. Kalanjalostus oli työllistävin yksittäinen toimiala, 775 työvuotta. Yritysten määrä laski niin kalatukkukaupassa, merikalastuksessa kuin vesiviljelyssäkin. Kalanjalostusyritysten ja vähittäiskauppojen määrä säilyi vuoden 2011 tasolla

Vuonna 2012 merialueella toimi 315 ammattikalastusyritystä. Kalastusyritykset luokiteltiin kalastusmuodon mukaan rannikkokalastukseen sekä troolikalastukseen (isot ja pienet troolarit, raja 24 m). Vuodesta 2012 lähtien muuta avomerikalastusta ei enää raportoida erilisena luokkana avomerialusten vähäisyyden vuoksi (ei koske troolareita). Lukumääräisesti rannikkokalastus on suurin luokka, mutta taloudellisesti merkittävin luokka on suuret troolarit. Merialueen ammattikalastuksen yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut suhteellisen tasaisesti vuosina 2008-2012. Vuonna 2012 kalastusyritysten liikevaihto oli 37 miljoonaa euroa, joka oli noin 8 prosenttia edellisvuotta suurempi. Pienten troolikalastusyritysten liikevaihto kasvoi eniten.

Kalastusyritysten nettotulos tapahtui merkittävää paranemista vuoteen 2011 verrattuna. Kokonaisnettotulos yli kaksinkertaistui vuonna 2012.Troolareiden kannattavuus parani moninkertaisesti niin käyttökatteen kuin nettotuloksenkin osalta. Rannikkokalastuksen käyttökate heikkeni, mutta nettotulos kasvoi.

Pienten troolareiden ja rannikkokalastusyritysten vakavaraisuus parani edellisvuodesta ja oli hyvällä tasolla, kun taas suurten troolareiden vakavaraisuus heikkeni. Rannikkokalastusyritysten maksuvalmius oli hyvä, pienten troolareiden tyydyttävä ja suurten troolareiden heikko. Merikalastuksen työllisyys laski edellisvuodesta 195 henkilötyövuoteen. Troolarit työllistivät noin puolet kalastuksen kokoaikavastaavasta henkilöstöstä.

koko raportti linkkihttp://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/kalatalouden_tilinpaatostilastot_2012.pdf

Lähde: RKTL 13.5.2014