Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta (RKTL) kerrotaan, että kaupallisen kalastuksen kohteena olevat kalakannat näyttävät kestävän kalastusta hyvin. Näitä ovat esimerkiksi muikku ja kuha.

Tiettyjen lajien kalastaminen on kannalle hyväksikin. RKTL:n tutkimuspäällikkö Päivi Eskelinen kertoo, että usein kalayhteisö pysyy tuottavimpana, kun sitä harvennetaan.

Lisäksi erityisesti rehevistä vesistöistä kalastamalla voidaan vähentää järvien ravinnekuormaa ja parantaa vesistön laatua. Vesistön laadun määritelmä tosin riippuu siitä, minkä lajin näkökulmasta katsotaan.

–Samea vesi voi olla ihmisen mielestä huonolaatuinen, mutta esimerkiksi kuhalle se on hyvä. Sen sijaan siinä eivät elä muikku eikä taimen, Eskelinen sanoo.

Onnistuneeksi esimerkiksi suomalaisesta kalastuksensääntelystä Eskelinen mainitsee juuri kuhan.

Lähde: TS–STT 3.7.2013