Itämeren silakkasaalis vuonna 2012 oli 256 000 tonnia eli reilu puolet 1980-luvun alun saalishuipusta. 1980-luvulta 2000-luvulle pääaltaan ja Suomenlahden silakkakanta heikentyi, mutta Selkämeren ja Riianlahden kannat vahvistuivat. Vuonna 2012 Suomen silakkasaalis, josta 80 % saatiin Selkämereltä, oli 117 700 tonnia. Selkämeren saalis, josta suomalaisten osuus oli 94 000 tonnia, oli suurin tarkastelujaksolla 1980–2012.

Itämeren kilohailisaalis vuonna 2012 oli 231 000 tonnia, mistä Suomen osuus kattoi 9 000 tonnia. Kilohailikanta kasvoi voimakkaasti 1990-luvun alkupuoliskolla, ja saalis oli suurimmillaan 1997. Sen jälkeen saalis vaihteli pitkään 60–80 %:ssa vuoden 1997 saaliista, mutta on pudonnut 2010 alkaen ja oli 2012 vajaa puolet huippuvuoden saaliista.

Vuonna 2012 Itämerestä kalastettiin turskaa virallisten kalastustilastojen mukaan 68 000 tonnia, mistä itäisen kannan osuus oli 51 000 ja läntisen kannan osuus 17 000 tonnia. Suomen turskasaalis, 1 461 tonnia, pyydettiin keskiseltä ja eteläiseltä Itämereltä. Itämeren itäisen turskan kutukanta on lähes nelinkertaistunut vuoden 2005 syvimmästä kuopastaan ja on pitkäaikaisen keskiarvonsa tasolla.

Vuonna 2012 Itämeren tilastoitu lohisaalis oli 1 149 tonnia, yksi pienimmistä ajanjaksolla 1974–2012. Suomen lohisaaliskiintiöstä hyödynnettiin 96 % (466 tonnia). Luonnossa syntyneiden lohien osuus saaliista laski hieman edellisen vuoden huipustaan ja oli Ahvenanmaalla 87–93 % saaliista. Itämereen istutettiin 4,5 miljoonaa ja luon-nontuotannon arvioitiin olleen 2,9 miljoonaa lohen vaelluspoikasta. Tornionjoen lohisaalis oli suuri ja Simojoen lohisaalis heikohko. Tenojoen lohisaalis, 110 tonnia, oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis.

Suomen merialueen ammattikalastuksen siikasaalis oli 662 tonnia. Pääosa Pohjanlahden siikasaaliista on istutettua vaellussiikaa, pienikokoinen karisiika lisääntyy kokonaan luontaisesti. Jokiin kudulle nousevien siikojen kasvu hidastui 1990-luvun lopulle, mutta on sittemmin tasaantunut tai hitaasti parantunut.

Merialueen ammattikalastajien kuhasaalis pieneni vuonna 2012 ja oli 365 tonnia, mistä yli 60 % saatiin Saaris-tomereltä ja lähes 85 % verkoilla. Vuosiluokat 2005 ja 2006 muodostivat edelleen pääosan rannikon kuhasaaliista.

Merialueen ammattikalastuksen ahvensaalis kasvoi yli 1 000 tonniin vuonna 2012, ja se pyydettiin lähinnä verkoilla ja rysillä. Saalis kasvoi erityisesti Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Ahvenanmaalla.

Koko julkaisu (pdf)

Lähde: RKTL työraportteja 17/2013