Elintarviketalouden tutkimusohjelman tuloksia esiteltiin ohjelman loppuseminaarissa maaliskuussa 2013. Vuonna 2006 alkaneessa ohjelmassa on tutkittu kala-, riista- ja poroelintarvikkeiden tuotantoa ja markkinoita. Projekteissa keskityttiin asiakkaiden ajankohtaisiin tarpeisiin ja tulokset on viety nopeasti käytäntöön.

Tutkimusohjelmassa on parannettu vesiviljelyn kestävän kasvun edellytyksiä kehittämällä kiertovesikasvatusta ja ympäristöä vähemmän kuormittavia rehuja sekä optimoimalla rehun rasvahappokoostumusta. Työn tuloksena on muun muassa käynnistetty kuhan kiertovesikasvatus ja rehuteollisuus on tuonut markkinoille ympäristöystävällisiä rehuja.

Yrittäjille on rakennettu käytännön työkaluja. Kalankasvattajille on tehty kannattavuuslaskentaohjelma, jonka avulla voi tarkkaan suunnitella ja jaksottaa kalankasvatuksen. Vastaava työkalu on tällä hetkellä tekeillä kalastajille.

Ohjelmassa on haluttu ulottaa vesiviljely muuhunkin kuin kirjoloheen. Esimerkiksi siianviljelyyn on panostettu erityisesti. Siika onkin vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa kalankasvatuksessa ja tiedolliset edellytykset tuotannon huomattavalle kasvattamiselle ovat nyt olemassa. Lisäksi nelman viljely- ja muikun ruokamätituotantokokeilut on saatu käyntiin.

Uusia näkymiä vesiviljelylle on etsitty myös osallistumalla kalankasvatuksen sijainninohjauksen suunnitteluun ja selvittämällä avomeritekniikan mahdollisuuksia.

Särkikalat hyödyksi

Ohjelmassa on myös edistetty vajaasti hyödynnetyn kalan eli särkikalojen käyttöä. Tehdyllä työllä oli ratkaiseva merkitys poistokalastuksen rahoituksen järjestymisessä. Poistokalastusjärjestelmän myötä särkikalojen kalastus on kannattavaa. Myös särkikalojen ryvettynyttä mainetta onnistuttiin puhdistamaan ja herättämään kiinnostusta kotimaisten luonnonkalojen jatkojalostukseen ruokapöytään.

Riista- ja poronlihanmarkkinoilla pullonkauloja ratkottavana

Riistalihan kaupallista hyödyntämistä edistävä tutkimus jatkuu myös tutkimusohjelman päätyttyä. Riistalihan arvostus on korkea, mutta lihan kaupallisen saatavuuden parantaminen edellyttäisi metsästäjiltä myyntihalukkuutta ja vakiintuneita markkinalähtöisiä toimintatapoja. Poronlihamarkkinat taas toimivat kilpailullisesti, mutta elinkeinon kannattavuus on usein heikkoa tukipolitiikasta huolimatta.

Ohjelman aikana toteutettiin yli 40 tutkimus- ja kehitysprojektia, joista valtaosa rahoitettiin osittain tai kokonaan ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Tutkimuksen avulla on pyritty tukemaan alan yrityksiä niin, että ne voivat toimia kestävästi ja menestyä myös kansainvälisessä kilpailussa.

Elintarviketalouden tutkimusohjelman loppuraportti

Elintarviketalouden tutkimusohjelman loppuseminaarissa 5.3.2013 pidetyt esitelmät:

Lähde: RKTL 8.3.2013