Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att höja fiskevårdsavgiften vid årsskiftet. Riksdagen godkände propositionen i plenum fredagen den 8 december.

Propositionen omfattar nya fiskevårdsavgifter för 2018. Fiskevårdsavgiften för ett helt år höjs till 45 euro, för sju dygn till 15 euro och för ett dygn till 6 euro. Dessutom utgörs utgångspunkten för budgeten av antalet sålda fiskevårdsavgifter. Lagen träder i kraft efter stadfästelse av republikens president.

Regeringens proposition utformades på grund av mindre intäkter från fiskevårdsavgifter än beräknat samt det minskade antalet betalda fiskevårdsavgifter över en längre tidsperiod. Intäkterna från fiskevårdsavgifterna har enligt propositionen varit cirka två miljoner euro mindre än beräkningarna som gjordes i samband med att fiskelagen förnyades.

Fiskevårdsavgifterna kommer till salu i Forststyrelsens nätbutik och i R-kiosker inom kort, efter att lagen har stadfästs.

I Finland är fiskevårdsavgiften obligatorisk för alla fiskare i åldern 18–64 år, utom om de fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla.

Källa: Forststyrelsen 11.12.2017