Kylan håller i sig och isförhållandena har inte förändrats nämnvärt under vecka 14. Vi kan dock konstatera att det ändå vänt nu och piken nåddes den 29 mars då SMHI mätt upp att 176 000 km² av Östersjöns yta var täckt med is av varierande kvalitet. Detta är ett nytt rekordsent datum för ismaximum men inget exceptionellt isläge för att vara en normal vinter.

Källa: Skärgårdsbryggan