I Torne älv fångades rekordmängden 122 ton lax år 2012. Fångsten var nästan femdubbel jämfört med den genomsnittliga fångsten under hela den tid som uppföljningar gjorts i älven. Fångsten var dessutom första gången större än laxfångsten i Tana älv. Rekordfångsten beror på laxens exceptionellt stora lekvandring i älven.

 

Av rekordfångsten i Torne älv fiskades 85 ton från den finska sidan och 37 ton från den svenska. Den sammanlagda fångsten motsvarar över 15 000 laxar. Största delen av fångsten bestod av två havsår gamla laxar med en genomsnittsvikt på 8 kg. Dessutom fångades ett stor mängd tre havsår gamla laxar.

 

Antalet vandringslax mer än fördubblades

Mängden laxar som stiger i Torne älv har följts upp med ekolodning i älvens nedre lopp sedan 2009. År 2012 passerade 61 500 laxar ekolodningsområdet, vilket är 2–3 gånger fler än under de tidigare åren. Den stora mängden stigande laxar gjorde behandlingen av ekolodmaterialet långsammare och därför kunde de dagliga vandringslaxmängderna inte publiceras på VVFI:s webbplats lika snabbt som under tidigare somrar. I älvens nedre lopp var vandringen i likhet med tidigare år intensivast i slutet av juni och början av juli.

image001swe

 

Laxfångsten i Torne älv och fångstfiskarnas genomsnittsvikt åren 1982–2012. Uppgifterna bygger för Finlands del på uppföljning av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och för Sveriges del på uppföljning av länsstyrelsen i Norrbotten

image002swe

Antalet laxar som passerat ekolodsområdet i Kattilakoski somrarna 2009–2012.

Källa: VFFI 25.2.2013