Reduceringsfisket i de östnyländska vattnen har stött på problem. Orsaken är att projektet och statsfinansieringen kördes igång alltför snabbt, innan logistiken var i ordning, säger Christian Lindén, verksamhetsledare för Nylands Fiskarförbund.

I Lovisa har reduceringsfisket redan kommit igång men i Borgåtrakten saknas fortfarande hamnar, lyft- och kylanläggningar. Ett problem är också att få ihop tillräckligt stora mängder såkallad skräpfisk för att det skall löna sig att sälja den vidare till Baltikum och Tyskland för vidareförädling.

Meningen med reduceringsfisket är att få bort mindre värdefull fisk som små braxnar och mörtfiskar till förmån för mera värdefull fisk. Med reduceringsfisket kan man också minska på övergödningen i våra vatten.

 

Källa: Yle Östnyland 30.7.2012