Ravustuskausi alkaa torstaina 21.7. kello 12. Kuluvan kesän rapusaaliista odotetaan hyvää aikaisen kevään mukanaan tuoman pitkän kasvukauden ansiosta. Uuden kalastuslain myötä ainoastaan rekisteröityneet kaupalliset kalastajat saavat myydä rapusaaliitaan.

Varhainen kevät antoi ravuille runsaasti aikaa alkukesän kuorenvaihtoon, ja naaraat ovat jo saaneet mädin haudottua poikasiksi. Viime rapukaudelta jäi myös isokokoista rapua siemeneksi tälle kaudelle. Tämän vuoksi tänä vuonna voi hyvällä syyllä odottaa kohtuullista rapusaaliista.

Ainoastaan kaupalliset kalastajat saavat myydä rapuja

Uuden kalastuslain myötä ainoastaan ELY-keskukseen rekisteröityneet kaupalliset kalastajat saavat myydä rapusaaliitaan. Rekisteröitymistä ei vaadita, jos ravustaja myy yhden ravustuskauden aikana korkeintaan 300 rapua, ja nekin suoraan kuluttajille.  

Täpläravun istutukset kiellettyjä

Uudet kotimaiset ja eurooppalaiset vieraslajisäädökset lopettavat täpläravun istutukset Suomessa, kuten myös muualla Euroopassa. Kielto koskee kaikkia istutuksia: myös sellaisia, jotka tehdään vesistöihin, joissa jo on täplärapuja. Kielto liittyy vieraslajien haittojen ehkäisyyn ja suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla rajoitetaan rapuruton leviämistä täpläravun mukana.

Rapuruton kanssa on oltava erityisen tarkkana

Tänä kesänä on jo tavattu yksi rapurutoksi epäilty raputuho Vesannolta. Rapuruton uhka etenkin vähentyneille jokirapukannoille tekee sekä ravustuksesta että rapukantojen hoidosta vuosi vuodelta tarkempaa ja vaativampaa. Jokaisen ravustajan vastuu korostuu entisestään ja vesistöstä toiseen liikkuvan on huolehdittava kalastus- ja ravustusvälineiden huolellisesta desinfioinnista. Lisäksi on muistettava, että rapuja saa säilyttää sumpuissa tai muissa vastaavissa laitteissa vain siinä vesistön osassa, josta ne on pyydetty. Rapurutto on tuhoisa jokirapukannoille ja haitallinen tai tuhoisa täplärapukannoille.

Luonnonvarakeskus kerää rapuhavaintoja

Tietoja rapuhavainnoista ja rapukannoista kerätään www.kalahavainnot.fi internetsivustolla. Tietoja tarvitaan mm. jokiravun uhanalaisuuden arviointiin ja raputalouden suunnitteluun. Tiedot jokirapuesiintymistä jäävät tutkijoiden, kalatalousviranomaisten ja -neuvonnan käyttöön. Täplärapuesiintymät ovat nähtävissä sivuston esiintymäkartoilla.

Lähde: Luke 15.7.2016