Lohen siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella jaettavien toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku on avattu

Varsinais-Suomen ELY-keskus on avannut toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haun. Haku koskee niitä kaupallisia kalastajia, joille maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt siirrettävän käyttöoikeuden lohen kalastukseen. Lohen toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevat hakemukset on jätettävä Varsinais-Suomen ely-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi” target=”_blank”>kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi<mailto:kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi>) 27.3. – 12.5.2017 klo 16.15 välisenä aikana. Hakulomake on toimitettu niille kalastajille, jotka ovat saaneet maa- ja metsätalousministeriöltä lohen siirrettäviä käyttöoikeuksia.

Katso myös PDF

Lähde: Rannikon kalatalouspalvelut 5.4.2017