Luonnonvarakeskuksen (Luke) kokoamien tietojen mukaan rannikkokalastuksen kannattavuus on pysynyt lähes samalla tasolla kahden viime vuoden aikana. Samaan aikaan rannikkokalastuksen liikevaihto ja kokonaistuotot ovat kuitenkin vähentyneet.

Rannikkokalastuksen liikevaihto oli vuonna 2016 hieman yli seitsemän miljoonaa euroa eli noin 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Rannikkokalastuksella tarkoitetaan kalastusta alle kymmenmetrisillä aluksilla.

– Kokonaistuotot vähenivät edellisvuodesta noin 2,2 miljoonalla eurolla 8,7 miljoonaan euroon. Kokonaistuottoihin kuuluvat liikevaihdon lisäksi tuet ja muut tuotot kuten hyljesieto- ja vakuutuskorvaukset sekä vesialueiden vuokra, kertoo tutkija Markku Kärnä Lukesta.

Vuonna 2016 rannikkokalastusta harjoitti Suomessa 1218 yritystä ja niiden keskimääräinen liikevaihto oli noin 5800 euroa.

Yritysten määrä lisääntyi ja liikevaihto kutistui

Rannikkokalastusyritysten määrä kasvoi jonkin verran vuonna 2016 ja samalla yritysten keskimääräinen liikevaihto pieneni. Uusi kalastuslaki tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Lakimuutoksen myötä perustettuun kaupallisen kalastuksen rekisteriin kuuluu monia satunnaisesti kalastavia yrityksiä, mikä osaltaan selittää yritysten määrän kasvua ja pientä keskimääräistä liikevaihtoa.

Rannikkokalastusyritysten kokonaiskustannukset laskivat 4,1 miljoonaan euroon. Kustannukset ovat vaihdelleet tuloja myötäillen, joten yritysten kannattavuus on säilynyt positiivisena muutoksista huolimatta. Jalostusarvo laski, mutta sen osuus kokonaistuotoista säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Yritysten nettotulos suhteessa kokonaistuottoihin on ollut jopa kasvussa viime vuosina.

Yksityiskohtaista tietoa helposti Taloustohtori-palvelusta

Rannikkokalastajien taloudellisesta toiminnasta ja tilinpäätöksistä kerätään tietoa vuosittain Luken kirjanpitokyselyllä. Tilinpäätöstietoja on kerätty vuodesta 2008 lähtien.

Taloustohtorissa käytettyyn liikevaihtoluokitukseen on tullut muutos vuodesta 2016 alkaen. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousi 8500 eurosta 10 000 euroon. Sen johdosta vuonna 2016 yritykset luokitellaan alle 10 000 euron, 10 000–40000 euron ja yli 40 000 euron liikevaihtoluokkiin. Vuosina 2008–2015 alimpana liikevaihdon rajana käytetään edelleen 8500 euroa.

Keskiarvotulokset ja raportit syntyvät palvelussa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Palvelussa on nähtävissä rannikkokalastuksen tilinpäätöstiedot sekä koko pienimuotoiselle rannikkokalastukselle että pyydys- ja liikevaihtoluokittain vuosilta 2008–2016 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 f925c410 df7f 4dbc 9088 a0c9fa55ef29

Linkki http://www.luke.fi/ ja http://luke.fi/taloustohtori/rannikkokalastus

Lähde: Luke 30.11.2017