Pienimuotoisen kalastuksen kannattavuus on alhaista, mutta viime vuosina kehitys on ollut nousujohteista, vaikkakin hidasta. Rannikkokalastuksen taloudellisesta kehityksestä saa nyt entistä yksityiskohtaisempaa tietoa Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-palvelusta.

Rannikkokalastuksen liikevaihto oli vuonna 2013 hieman yli 10 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin kahtena edellisvuotena. Lukuun sisältyy kalastus alle kymmenmetrisillä aluksilla. Kokonaistuotot vähenivät edellisvuodesta noin miljoonalla eurolla 12,8 miljoonaan euroon. Kokonaistuottoihin kuuluvat liikevaihdon lisäksi tuet ja muut tuotot, kuten vakuutuskorvaukset, polttoaineveronpalautukset sekä vesialueiden vuokratuotot.

– Keskimäärin rannikkokalastusyrityksen liikevaihto oli noin 8500 euroa. Liikevaihdon pienuus selittyy kalastajarekisterissä olevilla, mutta vain satunnaisesti kalastavilla henkilöillä, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Heidi Pokki kertoo.

Kokonaiskustannukset laskivat 6,4 miljoonaan euroon. Kustannukset ovat vaihdelleet tuloja myötäillen, joten yritysten kannattavuus on pysynyt positiivisena muutoksista huolimatta. Jalostusarvo laski hieman, mutta sen osuus kokonaistuotoista säilyi edellisvuoden tasolla. Yritysten nettotulos on kasvanut hitaasti vuodesta 2010 lähtien.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa

Pienimuotoisten rannikkokalastajien taloudellisesta toiminnasta ja tilinpäätöksistä kerätään tietoa vuosittain hyljesietopalkkiohakemusten yhteydessä. Vuonna 2013 pienimuotoista rannikkokalastusta harjoitti Suomessa 1181 yritystä. Luke sekä aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on kerännyt näiden yritysten tilinpäätöstietoja vuodesta 2008.

Taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa Luken Taloustohtori-sivuston uudessa verkkopalvelussa. Palvelussa pääsee tarkastelemaan yritysten tunnuslukuja muun muassa pääasiallisen pyydystyypin tai liikevaihtoluokan mukaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi verkkokalastajien tarkastelun omana ryhmänään.

Keskiarvotulokset ja raportit syntyvät palvelussa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Palvelussa on nähtävissä rannikkokalastuksen tilinpäätöstiedot sekä koko pienimuotoiselle rannikkokalastukselle että pyydys- ja liikevaihtoluokittain vuosilta 2008–2013 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lähde: Luke 27.5.2015

Katso tarkemmin linkissä: