lataus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kokoamien tietojen mukaan rannikkokalastuksen liikevaihto ja kokonaistuotot kasvoivat vuonna 2017. Samaan aikaan alan kannattavuus kuitenkin heikkeni.

Rannikkokalastuksen liikevaihto vuonna 2017 oli 7,6 miljoonaa euroa eli noin puoli miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Rannikkokalastuksella tarkoitetaan kalastusta alle kymmenmetrisillä aluksilla.

– Kokonaistuotot kasvoivat edellisvuodesta noin 0,4 miljoonalla eurolla 9,1 miljoonaan euroon. Kokonaistuottoihin kuuluvat liikevaihdon lisäksi tuet ja muut tuotot kuten hyljesieto- ja vakuutuskorvaukset sekä vesialueiden vuokra, sanoo tutkija Markku Kärnä Lukesta.  

Yritysten määrä väheni ja keskimääräinen liikevaihto kasvoi

Vuonna 2017 rannikkokalastusta harjoitti Suomessa 1089 yritystä ja niiden keskimääräinen liikevaihto oli noin 6900 euroa.

Rannikkokalastusyritysten määrä vuonna 2017 väheni 11 prosenttia ja samalla yritysten keskimääräinen liikevaihto kasvoi viidenneksellä. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen uuden kalastuslain myötä kaupallisten kalastajien rekisteriin ilmoittautuneiden määrä kasvoi. Samalla myös pienten, satunnaisesti kalastavien yritysten määrä kasvoi hetkellisesti. Vuonna 2017 toimintaansa näyttävät jatkaneen aktiivisesti kalastavat rannikkokalastusyrittäjät.

– Rannikkokalastusyritysten kustannukset kasvoivat 4,4 miljoonaan euroon.  Kustannusten kasvu johti edellisvuotta suuremmasta liikevaihdosta huolimatta kannattavuuden heikkenemiseen. Nettotulos oli noin viisi prosenttia pienempi kuin vuonna 2016, Kärnä jatkaa.

Yksityiskohtaista tietoa helposti Taloustohtori-palvelusta

Rannikkokalastajien taloudellisesta toiminnasta ja tilinpäätöksistä kerätään vuosittain tietoa Luken kirjanpitokyselyllä. Tilinpäätöstietoja on kerätty vuodesta 2008 lähtien.

Keskiarvotulokset ja raportit syntyvät palvelussa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Palvelussa on nähtävissä rannikkokalastuksen tilinpäätöstiedot sekä koko pienimuotoiselle rannikkokalastukselle että pyydys- ja liikevaihtoluokittain vuosilta 2008–2017 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lähde: Luke tiedote 18.12.2018