Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 147 miljoonaa kiloa vuonna 2015. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista, jotka kalastettiin troolilla muutaman kymmenen ison aluksen toimesta. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Heidän saaliinsa jäi viime vuonna poikkeuksellisen pieneksi.

Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 131 miljoonaa kiloa ja kilohailia 12 miljoonaa kiloa. Näiden lajien kokonaissaalis pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi lounaisilla merialueilla ja pieneni Selkämerellä. Neljännes silakkasaaliista ja puolet kilohailisaaliista purettiin Ruotsin ja Viron satamiin.

Iso osa silakasta jää hyödyntämättä

Sekä ulkomaille että kotimaahan puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna. Eteläiseltä Itämereltä kalastetun turskan saalis jäi jälleen pieneksi, alle 420 000 kiloon.

– Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 97 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista, kertoo tutkija Pirkko Söderkultalahti Lukesta.

Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla maa- ja kalastusaluekohtaisilla saaliskiintiöillä. Silakkakanta on viime vuosina ollut vahva ja sen myötä saaliskiintiöt suuria. Suuresta saaliista huolimatta iso osa Pohjanlahden poikkeuksellisen suuresta silakkakiintiöstä jäi hyödyntämättä. Myös turskasaalis sekä Suomenlahden lohisaalis jäivät pienemmiksi kuin kiintiöt, kun taas Pohjanlahden ja eteläisen Itämeren lohikiintiö kalastettiin täyteen.

Rannikkokalastajien saalis pienin vuosikymmeniin

Valtaosa ammattikalastajista kalasti rannikkoalueella verkoilla tai rysillä. Kaikkien tilastoitujen rannikolta kalastettavien lajien saalis pieneni vuoteen 2014 verrattuna.

 – Lohta, taimenta, siikaa ja madetta saatiin saaliiksi vähemmän kuin koskaan aikaisemmin vuodesta 1980 alkaneella tilastointijaksolla. Myös kuha- ja ahvensaalis sekä ns. vähempiarvoisten lajien kuten lahnan, särjen ja säyneen saaliit pienenivät.

Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laatimaan ennakkoarvioon merialueen ammattikalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu kesäkuussa.

Lähde: Luke 28.1.2016