Luonnonvarakeskuksen tekemät kartoitukset VELMU-inventointiohjelmassa osoittavat, että kalojen lisääntymisalueet rannikolla ovat hyvin rajalliset. Tietoon kalojen lisääntymisalueista ja Suomen merialueiden vedenalaisesta luonnosta voi nyt tutustua uudessakarttapalvelussa.

Luken tekemien kalojen lisääntymisaluekartoitusten ansiosta käytössä on ensimmäistä kertaa koko Suomen rannikkoalueen kattavat kartat, jotka kertovat mistä esimerkiksi ahvenen tai kuhan poikasia löytyy. Tulokset osoittavat, että kalojen lisääntymisalueet rannikolla ovat hyvin rajallisia ja monen lajin kohdalla ne painottuvat sisäsaariston mataliin merenlahtiin.

– Esimerkiksi vain puolitoista prosenttia rannikkoalueestamme on erittäin suotuisaa lisääntymisaluetta kuhalle, tutkija Meri Kallasvuo kertoo.

Hyvin rajallisten, mutta toisaalta häiriöille herkkien kalojen lisääntymiseen soveltuvien elinympäristöjen tunteminen on tärkeää, jotta meri- ja rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa voidaan tehokkaasti suunnitella. Tieto edistää myös kalakantojen kestävää hoitoa, sillä lisääntymisen onnistuminen vaikuttaa olennaisesti kalakannan kokoon ja määrää syntyvän vuosiluokan vahvuuden.

VELMU-ohjelmaa (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) on toteutettu 12 vuoden aikana ympäristöministeriön johdolla, ja mukana on ollut seitsemän muuta ministeriötä ja niiden hallinnonalat. Keskeisiä toimijoita ovat olleet SYKE, Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, rannikon ELY-keskukset, Merisotakoulun tutkimuskeskus ja Åbo Akademi.

Lähde: Luke 28.1.2016