Valtioneuvosto antoi 25.4.2013 asetuksen Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajasopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Pöytäkirjan mukaan muun muassa Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Asetus astuu voimaan 1.5.2013.

Lähde: MMM 29.4.2013, säädöskokoelman sopimussarja 43/2013, säädöskokoelma 313/2013