Raisioaquan rehuinnovaatiota kasvatuksessa hyödyntävä suomalainen kirjolohi tunnetaan jatkossa Benella Kirjolohi -tuotemerkillä.

Tiistaina julkistetulla tuotemerkillä brändätyt kalat kasvatetaan menetelmällä, jossa ne saavat suuren osa kasvuenergiastaan rehun sisältämästä rypsiöljystä.

Kaksivaiheisessa ruokintamenetelmässä kalat kasvatetaan alussa rehulla, jossa on enemmän rypsi- kuin kalaöljyä. Vasta kalojen noin puolen kilon loppukasvatus 2,5–3:n kilon kauppakokoon tehdään rehulla, jossa kalaöljyä on runsaammin kuin kasviöljyä. Menetelmä säästää maailman kalakantoja, sillä yleisesti kalanrehussa käytetään kalaöljyjä.

Kalat pystyvät hyödyntämään rypsiöljyä rehussa käytetyn fytaasientsyymin avulla. Tätä on Raision kalarehuissa hyödynnetty vuodesta 2008 alkaen. Nyt rehukonseptia on kehitetty edelleen kalojen rasvahapposisällön optimoimiseen.

”Todennäköisesti Raisioaqua on edelleen ainoa maailmassa, joka kalankasvatuksessa hyödyntää kasviöljyn käytön mahdollistavaa fytaasientsyymiä”, sanoo johtaja Tomi Kantola Raisioaquasta.

Kalat ovat vaihtolämpöisiä ja käyttävät ravintonsa sisältämän energian kasvamiseen tehokkaammin kuin esimerkiksi siipikarja.

”Hyvissä kasvatusolosuhteissa pystytään yhdellä rehukilolla lisäämään kirjolohen painoa jopa yhdellä kilolla”, kertoo Raisioagron toimitusjohtaja Jarmo Puputti.

Suomalaiset kuluttavat kalaa noin 15 kiloa henkeä kohti vuodessa. Tästä vain noin neljä kiloa on kotimaista kalaa. Kotimaisen kirjolohen osuus kokonaiskulutuksesta on noin kilo henkeä kohti vuodessa.

Raisioaquan elokuussa teettämän kansallisen kalakyselyn mukaan kuluttajille kalan tuoreus on tärkeätä ja hinnan pitää olla kohdallaan.

Ulkonäön mukaan kalan valitsee 86 prosenttia ja kotimaisuus on tärkeä valintakriteeri 66 prosentille kalanostajista. Kyselyn mukaan joka toinen arvostaa kestävän kehityksen mukaisesti kasvatettua kalaa.

”Tietoisuus kalan terveysvaikutuksista on hyvällä tasolla, mutta samalla tietoisuus kalaketjun kestävyydestä ja kotimaisen kalan merkityksestä on heikko”, sanoo Puputti.

Uusi ruokintajärjestelmä on myös vaikuttanut kalankasvatuksen ympäristökuormitukseen, jonka on tutkijoiden, kalankasvattajien ja rehunvalmistajien kehitystyön tuloksena puolittunut reilussa kymmenessä vuodessa.

Benella Kirjolohi tulee ensimmäisessä vaiheessa myyntiin kokonaisena ja tuorefileenä Stockmann Herkun kalatiskeille. Puputin mukaan se, miten tarjonta laajenee muualle, riippuu kuluttajista.

Lähde: MT 22.9.2015