Raisio Oyj keskeytti maaliskuussa 2022 vientitoiminnan Venäjälle, minkä myötä myös Raisio-konserniin kuuluvan Raisioaqua Oy:n vienti maahan päättyi. Raisioaquan tuotteiden vienti Venäjälle vastasi noin 65 prosentin osuutta Raisioaquan kokonaismyynnistä vuonna 2021, mikä osuus liikevaihdosta on nyt menetetty viennin keskeyttämisen vuoksi. Muiden markkinoiden osalta Raisioaquan liiketoimintaa edistetään normaalisti ja aktiiviset toimet korvaavan liikevaihdon ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi on aloitettu. Tällä hetkellä Raisioaquan vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 21 miljoonaa euroa.

Kalanrehuliiketoiminta ei ole terveellisiin elintarvikkeisiin ja ainesosiin keskittyvän Raision ydinliiketoimintaa eikä kuulu Raision strategisiin painopistealueisiin. Raisio on nyt käynnistänyt valmistelut Raisioaqua Oy:n myymiseksi. Raision tavoitteena on, että Raisioaquaa koskeva järjestely saatetaan päätökseen tilikauden 2022 aikana.

Raisio raportoi myytävänä olevan kalanrehuliiketoiminnan Raisioaqua Oy:n lopetettuna toimintona Q2-osavuosikatsauksen yhteydessä. Myytävänä oleva liiketoiminta on aiemmin raportoitu osana terveelliset ainesosat -segmenttiä.

Raisio tiedotti 29.4.2022 kirjaavansa ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen 4,1 miljoonaa euroa arvonalentumistappioita Raisioaquan käyttöomaisuudesta. Tämä kirjaus oli seurausta vientimahdollisuuksien loppumisesta Venäjän markkinoilla.

Lähde: Pörssitiedote 31.5.2022