Hallituksen puoliväliriihessä sovitut leikkaukset pienentävät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahatasoa vuodesta 2023 alkaen noin 35 miljoonalla eurolla. Leikkaukset tullaan kohdistamaan useisiin eri menokohtiin. Eri hallinnonalojen yhteiset säästöt vuodesta 2023 alkaen ovat 370 miljoonaa euroa vuodessa.

”Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan leikkaustarve vuodesta 2023 lähtien tullaan vielä käymään tarkasti läpi. Viljelijätukiin leikkauksia ei tulla kohdistamaan”, vakuuttaa ministeri Leppä.

Hallituksen puolivälitarkastelu ja neuvottelu vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta käytiin 21.–29.4.2021. Puoliväliriihessä tarkasteltiin hallitusohjelman toteutumista ja päätettiin vaalikauden lopun linjauksista ja vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta. Julkisen talouden suunnitelma käsitellään ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa 12.5.2021, minkä jälkeen se julkaistaan internetissä.

Lähde: MMM 30.4.2021