Hallitus edistää Suomen runsaisiin vesi- ja kalavaroihin sekä korkealaatuiseen osaamiseen perustuvan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Biotalouden ministerityöryhmä hyväksyi 25. marraskuuta sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman, jota on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa.

Vesiluonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä on mahdollista ratkaista nopeasta väestönkasvusta ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haasteita. Vuoteen 2050 mennessä yli yhdeksäksi miljardiksi kasvava väestö tarvitsee arviolta 70 prosenttia enemmän ruokaa ja yli 50 prosenttia enemmän vettä kuin vuonna 2010.

Puhdas vesi, toimiva vesihuolto ja veteen liittyvien riskien hallinta, kestävä vesiviljely sekä ympäristön hyvä tila ovat keskeisessä asemassa kestävyyshaasteita ratkaistaessa. Suomalaiseen vesiosaamiseen ja teknologiaan perustuville kokonaisratkaisuille uskotaan olevan maailmanlaajuista kysyntää.

– Suomella on runsaiden vesiluonnonvarojen, monialaisen osaamisen ja hyvän maineen ansiosta erinomaiset edellytykset osallistua maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Vesiluonnonvarojen käyttöön perustuvaa liiketoimintaa on mahdollista kasvattaa ja samalla edistää vesien suotuisaa tilaa. Hyviä esimerkkejä ovat vesihuoltoon liittyvät vettä säästävät ratkaisut, joiden avulla voidaan hyödyntää myös jäteveden sisältämät ravinteet ja energia, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Kotimaassa kasvumahdollisuuksia on erityisesti matkailussa, kalataloudessa ja vesistöjen tarjoamissa hyvinvointipalveluissa, ministeri Tiilikainen jatkaa.

Hallitus vauhdittaa sinistä biotaloutta kärkihankkeella, jossa ylitetään perinteiset toimialarajat sekä vahvistetaan yritysten, hallinnon ja tutkimuksen kumppanuutta. Uutta liiketoimintaa haetaan esimerkiksi kestävästä vesiviljelystä.

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, ELY-keskusten, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden sidosryhmien yhteistyönä. Suunnitelma oli kesällä 2016 laajalla lausuntokierroksella ja sitä laadittaessa on järjestetty useita valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia sekä opiskelija- ja tutkijatyöpajoja.

Sininen biotalous kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Visiona on, että sininen biotalous on vuoteen 2025 mennessä vahva kasvusektori ja yritystoiminta kehittyvät sopusoinnussa vesiympäristön hyvän tilan kanssa. Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa.

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma 25.11.2016

Lähde: MMM tiedote 25.11.2016