Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmän uusi lämpötilavaatimus on niin tiukka, että se uhkaa vähentää merkittävästi pakatun tuoreen kalan tarjontaa kaupoissa. Elintarviketurvallisuus on suomalaisissa myymälöissä korkealla tasolla ja tuoreen kalan laatu on voitu turvata myös aiemmilla säilytyksen kriteereillä. On harmi, jos uusi Oiva-arviointi johtaa huonoon tulokseen ja heikentää kuluttajan luottamusta, vaikka elintarviketurvallisuus ei ole vaarantunut. Tavoite viranomaisella ja elinkeinonharjoittajalla on yhteinen: laadukas ja turvallinen elintarvike kaupasta asiakkaan ruokapöytään.

Uusi lämpötilakriteeri on pakatun tuoreen kalan osalta niin tiukka ja vaikea käytännössä toteuttaa, että se voi johtaa liian herkästi huonoihin valvontatuloksiin. Kaupan tavoitteena on korkea elintarviketurvallisuuden taso ja leveä hymy tarkastetuista osa-alueista. Kun toiminnan kokonaisuutta ilmaiseva tulos määräytyy heikoimman osa-alueen tuloksen mukaan, voi yksikin puute muuten hyvin hoidetussa myymälässä jättää toimijaan kohtuuttoman pitkän varjon.

Mikään kylmäkaluste ei taivu vaatimuksiin

Pakattu tuore kala tulee myydä kaupassa 0–2 ˚C lämpötilassa. Yli puolet tuoreesta kalasta myydään pakattuna ja se myydään kylmäkalusteessa, jossa on muitakin kylmässä säilytettäviä tuotteita. Tällöin tuote väistämättä myynnin aikana lämpenee muutamia asteita. Markkinoilla ei ole olemassa kylmäkalustetta, joka pystyisi pitämään lämpötilan tasaisena vaadituissa rajoissa koko myyntiajan. Tällaisia ei ole myöskään kuluttajilla kotona. Kylmäkalusteen lämpötilaa ei voi laskea reilusti pakkasen puolelle, koska tällöin on vaarana, että kalastustuotteet jäätyvät ja tulevat myyntikelvottomiksi. Tästä seuraa hävikin ja ruokajätteen määrän lisääntyminen.

Nyt kauppoja ja kuluttajia uhkaa tilanne, jossa monen kaupan on mahdotonta pitää myynnissä pakattua tuoretta kalaa. Myymälöissä joudutaan tekemään valintoja Oiva-raportin todennäköisen huonon tuloksen, tuoreen kalan tarjonnan heikkenemisen, kalan myyntituoton ja hävikin lisääntymisen välillä.

– Arviomme mukaan pahimmillaan jopa noin tuhannessa myymälässä joudutaan vähentämään pakatun tuoreen kalan myyntiä, asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry:stä kertoo.

Kala on kuluttajien suosikki

Pakattua tuoretta kalaa myydään kaupoissa vuosittain noin 10 miljoonaa kiloa ja kalalla on vankka asema suomalaisissa ruokapöydissä: noin 93 % kuluttajista syö kalaa. Myös ravitsemussuositusten mukaan kalaa tulisi syödä kaksi kolme kertaa viikossa, koska kala on merkittävä hyvien pehmeiden rasvojen ja D-vitamiinin lähde.

Noin 80 % tuoreesta kalasta ostetaan kaupasta. Siksi kuluttajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kalan helppo saatavuus kaupasta on jatkossakin turvattu.

Lähde: PTY 13.5.2013