Kuva: Erkki Oksanen

Valtioneuvosto nimitti tänään 8.4.2020 maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, Doctor of Philosophy Tuula Packalenin metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.6.2020 – 31.5.2025. Virkaan haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Professori Packalen aloittaa virassaan 1.6.2020.

Packalen on työskennellyt vuodesta 2012 lähtien metsäsuunnittelun tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa (vuoteen 2014 saakka Metsäntutkimuslaitos). Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut lisäksi Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtajana. Tätä ennen Packalen on toiminut muun muassa ohjelmajohtajana Euroopan metsäinstituutissa vuosina 2009 – 2010 sekä professorina Metsäntutkimuslaitoksessa. Packalen on Suomen metsäneuvoston ja ilmastopaneelin jäsen. 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päätehtävänä on luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja edellytysten luominen niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Osasto vastaa alan lainsäädännön ja talousarvioesityksen valmistelusta, ohjaa alaista hallintoa, johon kuuluvat Suomen Riistakeskus, Suomen Metsäkeskus ja Metsähallitus, osallistuu Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston tulosohjaukseen sekä ohjaa toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta.

Osastopäällikkö vastaa luonnonvaraosaston johtamisesta ja valvonnasta, strategisesta johtamisesta ja tehtävien hoitamisesta vaikuttavasti ja tuloksellisesti.

Lähde: MMM tiedote 8.4.2020