Pro Kala yhdistyksen perinteinen kala-alan yrittäjille ja toimijolla räätälöity opintomatka suuntautui lokakuun alkupäivinä Venäjän Murmanskiin. Ivalosta matkaa on reilut 300 km ja tie on kuoppainen vaikka parannuksia on tehty viime vuosina. 

image1

Murmansk on noin 300 000 asukkaan kaupunki Jäämeren rannalla. Murmansk on maailman suurin pohjoisen napapiirin pohjoispuolella sijaitseva kaupunki. Murmansk sijaitsee Kuolan niemimaan luoteisosassa Kuolanvuonon pohjukassa. Se on Murmanskin alueen hallinnollinen keskus.

image2

Kaupungin suojainen satama on jäätön ympäri vuoden Golfvirran ansiosta ja satama muodostaa tärkeän logistiikkakeskuksen. Murmanskin alueella on ydinkäyttöisten jäänmurtajien ja sukellusveneiden tärkeitä laivastotukikohtia. Kaupunkiin johtaa tärkeä rautatie ja kauppasatamasta laivataan muun muassa hiiltä Siperiasta. Murmanskiin on myös matkustajaliikennettä.

image3

Ryhmä vieraili Suomen Pietarin pääkonsulaatin Murmanskin toimipisteessä, jossa konsulaatin johtava virkamies Sari Kantola (vasemmalla) ja koordinaattori Sari Pöyhönen kertoivat Murmanskin oloista. Murmanskin asukkaista peräti noin 100 000 ihmistä on virallisesti saavuttanut eläkeiän. Pohjoisilla alueilla eläkeikä on alhaisempi kuin muualla Venäjällä, eli 50 vuotta naisilla ja 55 vuotta miehillä. Keskieläke on alhainen, noin 230 euroa kuukaudessa. Keskipalkka on noin 750 euroa netto kuukaudessa.

image4

Kalatalous on tärkeä Murmanskin alueelle ja Barentsin meren alueella kalastetaan noin 650 000 tonnia kalaa vuosittain, etenkin turskaa. Tämän lisäksi venäläiset alukset kalastavat Atlantilla ja Afrikan rannikolla ja kokonaissaalis nousee yli 1 000 000 tonnin.
The Fishing Industry Union of the North (FIUN) (Pohjoinen kalastusteollisuusliitto) edustajat ottivat myös ryhmän vastaan ja kertoivat muun muassa, että yhdistyksen turskan ja koljan kalastus Barentsin ja Norjan merellä on MSC-sertifioitu vuonna 2013. Sertifioinnin piirissä olevat alukset ovat 34 ja 94 metrin välillä ja vastaavat noin kolmanneksen Murmanskin alueen kalastuksen volyymistä.

image5

Kalastusalaa huoletta tällä hetkellä suuresti Venäjän viranomaisten suunnitelmat uudistaa nykyistä kalastuskiintiöiden jakoa, kertoi liiton johtaja Vassliy Nikitin (oikealla). Nykyinen 10 vuoden ajan voimassa ollut aluskohtainen kiintiöjärjestelmä umpeutuu 2018. Alustavien suunnitelmien mukaan uusi järjestelmä tulee suosimaan yksiköitä, jotka tuovat saaliit venäläisiin satamiin, niin kutsuttua lähikalastusta. Tällä hetkellä monet venäläiset alukset purkavat saaliinsa Norjaan. Osa kiintiöistä varattaisiin myös yksiköille, jotka rakentavat uutta tai uudistavat aluksensa.

image6

Ryhmä vieraili OOO Rubin nimisessä turskan jalostuslaitoksessa, jossa ei saanut valokuvata. Vierailu satama-alueelle vaati erillisen luvan saamisen ja usean tunnin odotuksen.

image7

Ryhmä kävi myös Tuulomajoessa olevassa vesiviljelylaitoksessa. Laitos sijaitsee Ala-Tuuloman voimalaitoksen yläpuolella. Laitoksessa kasvatetaan kirjolohta. Kasvatustoiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että vesialue on yrittäjän omistuksessa. Laitoksessa käytettiin suomalaista kalarehua.

image8

Kalaa oli runsaasti tarjolla Murmanskin marketeissa.

Perinteinen ryhmäkuva kuuluu asiaan. Tärkeänä apuna matkan järjestelyissä ja toteutuksessa oli Länsi-Rannikon Kalan Mikhail Samoilov (eniten oikealla), joka pitkää itse on aikanaan asunut Murmanskissa.