Kahdestoista Pro Kala –tunnustus luovutettiin Kalaruokakulttuurin aamupäivässä tiistaina 30.10.2012. Vuoden 2012 Pro Kala –tunnustuspalkinto myönnettiin Naantalin kaupungille aktiivisesta roolistaan kalatarjonnan kehittämisessä ja elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten turvaamisessa Naantalissa. Tunnustuksen vastaanotti Naantalin kaupungin saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää. Sen luovutti Pro Kala ry:n puheenjohtaja Johan Åberg.

Naantalin kaupunki on ollut aloitteellinen ja aktiivisesti mukana sekä kalatarjonnan lisäämisessä että elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten turvaamisessa. Kaupungin aktiivisella myötävaikutuksella on järjestetty kalatapahtumia ja kaupungin ruokapalvelu on toteuttanut kalapäiviä ja teemaviikkoja. Viime keväänä valmistuneeseen Airisto-Velkuan kalastusalueen elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelmaan on Naantalin elinkeinokalatalouden visioksi kirjattu:

”Naantalin elinkeinokalatalous on elinvoimaista ja yritysten toiminta kannattavaa. Vesialueita ja kalakantoja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi. Paikallisten kalatuotteiden tarjonta on monipuolista. Kalatalousperinne on olennainen osa saaristokaupungin imagoa, joka tuo lisäarvoa myös muulle elinkeinotoiminnalle.”

Tätä visiota on lähdetty toteuttamaan sekä paikallisin voimin että osallistumalla valtakunnallisiin hankkeisiin.

Naantalin kaupunki on osoittanut, että se haluaa jatkossakin olla mukana niin kalatarjonnan, paikallisen kalaruokakulttuurin kuin kalatoimialan kehittämisessä. Uskomme, että Naantalin kaupunki voi toimia myös mallina maan muille kunnille kalatoimialan vahvuuksien hyödyntämisessä.

Pro Kala -tunnustus on joka toinen vuosi jaettava huomionosoitus. Yhdistyksen hallitus myöntää tämän tunnustuksen henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt kotimaisen kalan imagoa, kalaruokakulttuuria, kalan laatua, saatavuutta tai menekkiä.

Pro Kala 301012 020

Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää otti vastaan Pro Kala -tunnustuksen Naantalin kaupungin puolesta.

Lähde: Pro Kala 30.11.2012