Pro Kala ry on toiminut kalan ja kalaruoan puolesta jo liki kaksi vuosikymmentä. Yhdistys perustettiin kalan menekinedistäjäksi, mutta sen ohella Pro Kala on koko olemassaolonsa ajan myös koordinoinut erilaisia koko elinkeinokalatalouden sektoria palvelevia kehittämishankkeita. Yhdistyksen jäseniä ovat kala-alan yritykset koko kalaelintarvikkeen tuotantoketjusta, vedestä aina kuluttajan lautaselle saakka. Pro Kalan toimipiste sijaitsee Pasilassa, Elintarviketeollisuusliiton tiloissa.

Kala on hyvää, helppoa ja terveellistä

Pro Kalan ydinviesti menekinedistämisessä on, että kala on hyvää, helppoa ja terveellistä. Kala-alan ammattilaiset kalastavat, kasvattavat ja jalostavat kalan käyttövalmiiseen muotoon ja kuluttaja voi keskittyä ruoan valmistamiseen ja nauttimiseen. Menekinedistämisen käytännön toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jäsenistön, kala-alan yritysten kanssa, ja ne on suunniteltu niin, että keskitytään kalaruokaan, sen valmistamiseen ja nauttimiseen, ei niinkään kalan alkukäsittelyyn.

Kuluttajille suunnattuja reseptiesitteitä Pro Kala julkaisee vuosittain 2-3 kappaletta. Esitteet jaetaan pääsääntöisesti kalatukkujen kautta vähittäiskauppoihin, mutta materiaali on kenen tahansa tilattavissa myös yhdistyksen kotisivujen prokala.fi kautta. Materiaalipalvelun lisäksi Pro Kalan kotisivuilta löytyy mm. kattava tietopaketti kalasta, reseptiarkisto, kuvapankki ja palautepalvelu.

Tietoa ammattilaisille ja medialle

Viime vuosina menekinedistämisen kohderyhmänä ovat olleet erityisesti eri alojen ammattilaiset. Yhdistys julkaisee kolme kertaa vuodessa ilmestyvää Kala&Kauppa lehteä, joka jaetaan kaikkiin kala-alan laitoksiin ja vähittäiskauppoihin. Syksyllä 2012 ilmestyy uudistettu painos yhdistyksen tuottamasta vähittäiskaupan kalaosastojen henkilökunnan koulutuksiin tarkoitetusta Kalakauppa -koulutusmateriaalista. Median tarpeisiin tuotetaan säännöllisesti kalatoimialaa ja kalaruokaa esitteleviä artikkeleita ja taustamateriaalia ja Horeca–sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä on ideoitu keinoja kalan kulutuksen lisäämiseksi lounasruokailussa. Joitakin pieniä yksittäisiä kampanjoita ja kilpailuja on järjestetty kohdennetusti lapsille ja nuorille, sillä useiden tutkimusten mukaan juuri nuorison kalankäyttöä tulisi erityisesti lisätä.

Kehittämishankkeissa lähtökohtana ovat kala-alan yrittäjien tarpeet: vastataan toimialan asiantuntijapalveluiden tarpeeseen, järjestetään koulutus- ja teemapäiviä tai teetetään erilaisia kala-alaa palvelevia selvityksiä ja tutkimuksia. Koko toimialan kattavana järjestönä Pro Kala voi monissa tapauksissa toimia ajankohtaisten kysymysten keskustelufoorumina.

Kalaruokakulttuuri ja alan vastuullisuus syksyn teemoja

Syksyn 2012 aikana Pro Kala haluaa erityisesti nostaa esiin suomalaista kalaruokakulttuuria ja kalatoimialan vastuullisuutta. Lokakuun 30. päivänä järjestetään ensimmäinen Kalaruokakulttuurin päivä, missä mm. esitellään tuoretta tutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta kalaan sekä kuullaan ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelän näkemyksiä suomalaisesta kalaruokakulttuurista. Marraskuun puolivälissä järjestettävässä Kalafoorumissa puolestaan paneudutaan kalatoimialan vastuullisuuteen. Tilaisuuden alustuksissa ja paneelikeskustelussa saadaan toivottavasti kattavasti esille mitä kaikkea vastuullisuus kalatoimialalla pitää sisällään.

www.prokala.fi

Lisätietoja Pro Kala ry:stä:
toiminnanjohtaja Katriina Partanen, puh. 0400 827 277

Lähde: MMM:n Evä marraskuu 2012