Pro Kala ry:n tulevan siikaesitteen materiaalia

ProKala siika

Vuotta 2012 on hallinnut keskustelu kalastuksen kestävyydestä, kalakantojen riittävyydestä ja erityisesti siian ja lohenkalastuksesta, totesi yhdistyksen toiminnanjohtaja Katriina Partanen esitellessään viime vuoden toimintakertomusta Pro Kala ry:n vuosikokouksessa 18.4 Helsingissä.

Vuosi on ollut hyvin vilkas ja toimintaa täynnä. Syksyllä 2012 tehtiin kuluttajatutkimus Kala suomalaisten ruokapöydässä, jotta saatiin meneillään olevaan keskusteluun tuotua mukaan faktapohjaista tietoa kuluttajien asenteista ja niiden muutoksista.

Tutkimuksen tulokset olivat toimialan kannalta positiivisia. Neljä viidestä suomalaisesta haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän ja yli puolet suomalaisista uskoo erityisesti kotimaisen kalan käytön lisääntyvän. Sen sijaan Pohjoismaiden ulkopuolelta tuotavan kalan kulutuksen uskotaan vähenevän selvästi. Tärkeimpänä valintaperusteena kalaa ostettaessa on laatu ja tuoreus. Yli puolet vastaajista pitää kalataloutta vastuullisesti toimivana nykyaikaisena toimialana, joka parantaa Itämeren tilaa.

Kalan terveysvaikutukset olivat otsikoissa myös kuluneena vuonna ja erityisesti vuoden loppupuolella D-vitamiini. Kala suomalaisten tärkeimpänä ravinnosta saatavan D-vitamiinin lähteenä on myös tässä yhteydessä ollut esillä positiivisessa valossa ja muistutukset vähintään kahdesta viikoittaisesta kala-ateriasta on palautettu ihmisten mieliin.

Kiinnostus erialisiin ympäristömerkkeihin tuntuu edelleen kasvavan. Osaltaan näin on tapahtunut ehkä kuluttajien vaatimuksesta, mutta ennen muuta ympäristöjärjestöjen kampanjoinnin seurauksena. Tähän tarpeeseen teetettiin Silakkapaja hankkeessa kevään 2012 aikana selvitys MSC -sertifikaatista. Selvitys käsitteli silakkaa, mutta MSC:n perusteet ovat samat kalalajista riippumatta. Ainakaan toistaiseksi todelliset hyödyt MSC -sertifikaatista eivät näytä niin merkittäviltä, että mitään kalastusta Suomessa olisi lähdetty sertifioimaan.

Koko kuluvan ohjelmakauden ajan jatkunut Elinkeinokalatalouden yrityspalvelu hanke päättyi joulukuussa 2012. Hankkeen päättyminen oli pettymys, sillä sekä alan järjestöt että yrittäjät pitivät hanketta hyvin toimi-alaa ja yrityksiä palvelevana. Yrityspalvelu on tarjonnut käytännön apua kymmenille yrityksille ja koulutus- ja teemapäivien osallistujia on ollut satoja.

Pro Kala ry:n jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Jäsenistö kattaa koko kalaelintarviketuotannon ketjun kalastuksesta ja kalankasvatuksesta aina kuluttajien ruokapöytiin saakka.

Viime vuoden toiminta sai jäseniltä kiitosta. Vuosikokous hyväksyi myös toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Yhdistys tulee jatkamaan laaja-alaista menekinedistämistä. Menekinedistämistä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja etujärjestöjen kanssa. Tapahtumat, tilaisuudet ja materiaalinjakelu toteutetaan yhteistyössä jäsenyritystemme kanssa tai heidän kauttaan. Pro Kalan tavoitteena on tukea kala-alan elintarviketuotantoketjun yritysten omaa markkinointia, ei sekoittaa olemassa olevia asiakassuhteita tai hintamielikuvia. Yhteisprojekteja voidaan toteuttaa myös muiden menekinedistämis- ja kehittämisorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Sähköiset tiedotteet, kotisivut ja Facebook ovat tärkeimmät tiedottamisen kanavat kuluttajille ja medialle. Kuva- ja mediapankki palvelevat erityisesti alueellisten lehtien ruokatoimituksia. Kala&Kauppa -lehti on myös vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä informaation välittäjänä toimialan ja vähittäiskaupan suuntaan. Lehteä on julkaistu vuodesta 2004 alkaen ja se ilmestyy kolme kertaa vuodessa, helmi-, touko- ja syyskuussa.

Vuosikokous valitsi Johan Åbergin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa jatkavat Tero Kantonen, Kai Röntynen, Timo Vetriö, Asmo Honkanen ja Kim Jordas. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Sami Veneranta.

Lähde: Pro Kala 18.4.2013