Pro Fisk rf har verkat för fisk och fiskrätter under nästan två årtionden. Föreningen grundades för att främja åtgången på fisk, men vid sidan om det har Pro Fisk under hela sin existens också koordinerat olika utvecklingsprojekt som tjänar hela fiskerinäringssektorn. Föreningens medlemmar består av företag inom fiskeribranschen från hela kedjan för fisklivsmedel: från vattnet till konsumenternas tallrikar. Pro Fisk har sitt verksamhetsställe i Livsmedelsindustriförbundets lokaler i Böle i Helsingfors.

Fisk är gott, lätt och hälsosamt

Pro Fisks kärnmeddelande i de säljfrämjande åtgärderna är att fisk är gott, lätt och hälsosamt. Yrkesmänniskorna inom fiskeribranschen fiskar, odlar och förädlar fisken till en form där den är klar att användas och konsumenterna kan fokusera på att tillreda och avnjuta maten. Praktiska säljfrämjande åtgärder utförs i nära samarbete med medlemmarna, företagen inom fiskeribranschen, och de planeras så att man fokuserar på att tillreda och avnjuta fiskrätter, och mindre på hantering av fisk.

Pro Fisk publicerar 2–3 olika receptbroschyrer som riktas till konsumenter. Broschyrerna distribueras i regel genom fiskpartiaffärer till detaljhandeln, men alla kan beställa materialet via föreningens webbplats, prokala.fi. Förutom materialtjänsten finns det bland annat ett omfattande informationspaket om fisk, ett receptarkiv, en bildbank och en feedbacktjänst på Pro Fisks webbplats.

Information för yrkesmänniskor och media

Under de senaste åren har målgruppen för de säljfrämjande åtgärderna varit särskilt yrkesmänniskor inom olika branscher. Föreningen publicerar tidningen Kala & Kauppa, som utkommer tre gånger om året och delas ut till alla inrättningar inom fiskeribranschen och till detaljhandeln. På hösten 2012 utkommer en reviderad upplaga av utbildningsmaterialet Kalakauppa, som föreningen producerar för utbildning av personalen i detaljhandelns fiskavdelningar. För mediernas behov producerar föreningen regelbundet artiklar och bakgrundsmaterial om fiskeribranschen och fiskrätter, och tillsammans med aktörer inom Horeca-sektorn har man tagit fram idéer för att öka fiskkonsumtionen i lunchrestauranger. Föreningen har arrangerat några mindre enskilda kampanjer och tävlingar som inriktats mot barn och unga, eftersom flera undersökningar har visat att just fiskkonsumtionen hos ungdomen borde ökas.

Utgångspunkten i utvecklingsprojekten är behoven hos företagarna inom fiskeribranschen: att svara mot branschens behov av experttjänster, att ordna utbildnings- och temadagar eller låta utföra olika utredningar och undersökningar som betjänar fiskeribranschen. I egenskap av en branschövergripande organisation kan Pro Fisk i många fall fungera som ett diskussionsforum för aktuella frågor.

Matkultur med fisk och branschens ansvar teman för hösten

Under hösten 2012 vill Pro Fisk särskilt lyfta fram den finländska matkulturen med fiskrätter och ansvaret inom fiskeribranschen. Den 30 oktober ordnas den första dagen Matkulturdagen för fisk, där man bl.a. presenterar färsk forskningsinformation om finländarnas förhållandesätt till fisk samt får lyssna på matkulturprofesser Johanna Mäkeläs synpunkter på finländsk matkultur med fisk. I Fiskforumet, som ordnas i medlet av november, sätter man sig in i frågor om fiskeribranschens ansvar. I evenemangets inledningar och paneldiskussioner kan man förhoppningsvis på ett omfattande sätt lyfta fram vad ansvar innebär inom fiskeribranschen.

Mer information om Pro Fisk rf:
verksamhetsledare Katriina Partanen, tfn 0400 827 277

Källa: JSM:s Evä november 2012