Mange faktorer medvirker til at prisen fortsat er i top. De danske fiskere kan i år glæde sig over fiskerirettigheder til ekstra 10.000 tons brisling, som ellers var reserveret til færøske kollegaer.

Når det gælder afregningsprisen for industri fisk, går mange faktorer i øjeblikket fiskernes vej; Tørke i USA rammer ikke blot korn høsten, men også soja, som er en mere direkte konkurrent til fiskemel. Soja trues af misvækst som følge af manglende nedbør over store områder af Nordamerika, så meget, at verdensmarkedsprisen for soja de seneste 3 måneder er steget 20-25%.

Ved Sydamerikas vestkyst måles netop nu usædvanlige høje vandtemperaturer – og erfaringerne viser, at forhøjede temperaturer forsinker start tidspunktet på nogle af områdets mest betydningsfulde industrifiskerier. Disse fiskerier starter typisk i oktober måned, men frygtes nu forskubbet til november eller december.

I de nære farvande svigtede den vigtige råvare tobis total i 2012. I runde tal faldt ca. 300.000 tons bort fra fiskepladserne i Nordsøen og Kattegat, dertil kommer også, et mindre vægtigt, total stop for sperling fiskeri i Nordsøen.

De danske fiskere har endnu et vigtigt industrifiskeri i Nordsøen. Der må i år fanges 137.000 tons brisling – en mængde som netop er øget med knap 10.000 tons, efter det ikke er lykkedes EU og Færøerne at indgå en aftale omkring makrel fiskeriet. De 10.000 tons brisling, var reserveret til færøske fartøjer, men er nu fordelt blandt danskerne.

Et udtræk fra Naturerhvervsstyrelsens online database foretaget d. 8. august viser, at industrifiskerne i indeværende år har fået en gennemsnitlig afregningspris på 1,79 kr./kg. I sensommeren ventes fisk med højt olie indhold at nå et pænt stykke over 2 kr/kg.

Källa: FiskerForum.com 9.8.2012