Tasavallan presidentti on 9.12 vahvistanut kansallisen YKP-lain, jossa yhtensä keskeisenä asiana on siirtyminen siirrettäviin toimijakohtaisiin kalastuskiintiöihin silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa. Laki astuu voimaan 12.12.2016.

Liitteet

1.     Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta

2.     Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

3.     Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

4.     Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Lähde: Valtioneuvosto 9.12.2016