rsz laadukasta kalaa lahelta

Kuluttajat suosivat lähiruokaa ja tilanne vaikuttaa ohjaavasti myös kalastukseen ja kalakauppaan. Kuluttaja haluaa tietää, mistä kala on peräisin, onko se kalastettu kestävästi ja kuinka tuoretta se on. Kestävä kalastus on myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ydin jolla tavoitellaan kalan elintarvikekäytön lisäämistä tulevaisuudessa.

Kaikki lähtee alkutuottajasta eli kalastajasta. Kun työ tehdään jo merellä oikein, on myytävä tuote myös laadukasta. Kuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita tuotelaadun ohella koko kalan tuotantoketjusta. Kalastajan rooli vastuullisena elintarviketuottajana ja sitoutuminen laatutyöhön toimii myös positiivisena signaalina koko ketjulle.

Lähikala – hankkeen tarkoituksena on luoda kalastajille yhteiset hyvän käytännön kriteerit. Mukana olevat kalastajat koulutetaan ja sitoutetaan toimintamalliin, jota monitoroidaan. Hyvän käytännön ohjeet perustuvat EU-lainsäädäntöön, 1.9.2011 voimaan tulleen kansallisen elintarvikelakiin ja 1.1.2012 voimaan tulleisiin kansallisiin asetuksiin.

Tämän kevään aikana viimeistellään hyvän käytännön ohjeet, jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi (kalan alkutuotanto, rannikkokalastus). Ohjeista myös pyydetään lausunnot sidosryhmiltä ja viranomaisilta.

Halukkaille rannikkokalastajien järjestetään koulutusta hyvän käytännön ohjeista, laadukkaan kalan tuottamisesta ja elintarvikesäädösten mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on kalastajien sitouttaminen toimintamalliin ”Kotimainen luonnonkalan laadukas tuotanto”, jolla kalan laatua voidaan edelleen parantaa.

Mukaan toimintaan lähteville kalastajille tarjotaan koulutuksen ja opastuksen lisäksi mahdollisuutta esitellä omaa kalastustoimintaansa liiton nettisivuilla ilman kustannuksia.

Toiminta on alkanut ja lisää aiheesta tulee esille näille sivuille.

Hyvän käytännön ohjeiden perusteena on MMM/ELO:n ja Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen hankeraportti 2011 ja siinä olevat hyvän käytännön ohjeet.

Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. EU investoi kestävään kalatalouteen.