Suomen ammattikalastus on jo pitkään ollut vaikeuksissa. Tämä ei nykyisin johdu kalan huonosta kysynnästä. Kotimaiselle kalalle on kysyntää, varsinkin jos kala pystytään tarjoamaan oikeassa muodossa.

Ammattikalastuksen haasteisiin on useita syitä. Kalastusmenetelmät eivät ole kehittyneet yhteiskunnan muun teknisen kehityksen vauhdissa. Kalastus on edelleen raskasta ja epäsäännöllistä työtä.

Toiminta ei ole riittävän tehokasta ja kilpailukykyistä, ja kannattavuus on huono. Kalastajan työ on usein myös yksinäistä puurtamista, eikä alalle ole tunkua.

Samanaikaisesti kuluttajat haluavat yhä pidemmälle jalostettuja helppokäyttöisiä tuotteita. Jalostusaste ja volyymit ovat jääneet jälkeen kysyntätarpeista, ja saaliin toimitusvarmuudessakin olisi parannettavaa.

Sisävesien ammattikalastajat kerääntyivät muutama viikko sitten miettimään tutkijoiden kanssa, miten kalastusta pitäisi kehittää.

Tavoitteena on löytää yhteistyössä uusia työvälineitä ja toimintamalleja, joiden avulla kalastussektorin ja tutkimuksen osaaminen sekä kuluttajien tarpeet kohtaavat.

Yhdessä todettiin, että on kehitettävä ja otettava käyttöön uutta teknologiaa hyödyntäviä kalastusmenetelmiä, joiden avulla pyynti on tehokkaampaa ja kalastajan työolosuhteet nykyistä helpommat. Kehitystä tarvitaan niin avovesi- kuin talvikalastuksessa.

Sisävesille ei haluta isoa ja raskasta kalustoa, vaan pyyntiveneiden ja laitteiden on oltava kevyitä ja helppokäyttöisiä sekä kustannustehokkaita.

Samalla kalustolla täytyy kyetä toimimaan erilaisissa olosuhteissa, ja niiden avulla pitää pystyä käsittelemään erilaisia pyydyksiä. Tarvittaessa yhden kalastajan olisi pystyttävä hallitsemaan koko pyyntitapahtuma.

Saaliin käsittelyn ja siihen liittyvän logistiikan kehittäminen ja tehostaminen todettiin keskeisen tärkeäksi kehityskohteeksi.

Muikulla on ollut sisävesien ammattikalastuksessa jo pitkään keskeinen rooli. Myös kuha on tärkeä. Viime vuosina esimerkiksi ahvenen ja särjen kysyntä on kasvanut, mutta kysyntä kohdistuu jalostettuihin tuotteisiin.

Kalojen pieni koko tekee jalostamisesta kuitenkin haastavaa. Pienille kaloille ei ole olemassa kustannustehokasta perkuukonetta.

Saaliin käsittelyn ohella on kehitettävä myös saaliin säilytysmenetelmiä. Pieniä kalaeriä ei kannata lähteä kuljettamaan pitkien matkojen päähän, ja kalat kannattaa säilyttää elävänä myyntitapahtumaan saakka.

Järvialueelta markkinoille tuleva kala on ruokana erittäin arvostettua.

Jotta tätä kalaa saataisiin tarjolle myös tulevaisuudessa, kalastukseen on haettava monipuolisia uusia ratkaisuja. Nopeasti kehittyvän teknologian mahdollisuudet on mahdollista hyödyntää kalastuksessakin.

Lähde: MT 20.3.2018, vieraskolumni, Petri Suuronen

Kirjoittaja on Luken ohjelmapäällikkö.