Hallinto-oikeus on päättänyt palauttaa Porin Mäntyluotoon suunnitellun tuhkanjalostuslaitoksen ympäristöluvan uudelleen aluehallintovirastolle.

Fortum on suunnitellut Mäntyluotoon laitosta, joka käsittelee jätevoimaloiden savukaasupuhdistuksessa syntyvää jätettä. Aluehallintovirasto

Asiasta kuitenkin valittivat Mäntyluodon asukasyhdistys sekä joukko yksityishenkilöitä.

Valituksessaan he vaativat, ettei jätevesiä saa johtaa satama-altaaseen edes väliaiaikaisesti. He vaativat myös päästöarvoja sulfaatille ja kloridille.

Porilainen Jarmo Peltonen on yksi valituksen tehneistä. Hän on tyytyväinen hallinto-oikeuden välipäätökseen.

– Emme vastusta laitosta, vaan sitä, että jätevedet aiotaan kaataa satama-altaan kautta Eteläselälle. Se on lähes suljettu alue, jonka lähellä on paljon asutusta. Esimerkiksi Reposaari ja Mäntyluoto.

Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi keskiviikkona laitoksen ympäristöluvasta tehdyt valitukset ja kumosi aluehallintoviraston päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan jätevesien johtamiselle on esitetty haitattomampia purkupaikkoja. Karhuluodon edustaa pidetään parempana vaihtoehtona jätevesien laimenemiselle.

Asia palautuu nyt aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Lähde: Yle 14.12.2017