Poikkeuksellisen laajoja sinilevälauttoja muodostui viikonlopun aikana läntiselle Suomenlahdelle, eteläiselle Saaristomerelle sekä Itämeren pääaltaan koillisosaan. Rajavartiolaitoksen lentäjien havaitsemat sinilevälautat ovat yhtenäisiä ja paikoin pituudeltaan ja leveydeltään useita kilometrejä. Alg@linen automaattimittaukset osoittavat myös tilanteen nopean muutoksen. Yhtä mittavia yhtenäisiä levälauttoja on viimeksi havaittu 2000-luvun alussa.

Levien lajisto määritetään alkuviikosta. Sinileväkukintoihin pitää aina suhtautua varoen, koska ne ovat suurella todennäköisyydellä myrkyllisiä. Veneilijöitä ja muita alueilla oleskelevia kehotetaan välttämään meriveden käyttöä.

Viikolle ennustetut helteet voivat pahentaa tilannetta entisestään. Vaikka tuulen ennustetaan lähipäivinä olevan idän ja pohjoisen väliltä, on kuitenkin mahdollista, että levää ajautuu rannikkoalueille.

SYKE seuraa Suomen merialueiden sinilevätilannetta tutkimusalusten, satelliittitulkintojen, kauppalaivoille asennettujen Alg@line-näytteenottolaitteistojen ja Rajavartiolaitoksen lähettämien lentoraporttien avulla. Suomen rannikkoalueilla sinilevätilannetta seurataan viikoittain kesä-syyskuussa myös valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvilla havaintopaikoilla yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY), kunnallisten ympäristöviranomaisten ja vapaaehtoisten kansalaisten kanssa.

image001

Kansalaisilta on tullut useita havaintoja runsaista sinileväkukinnoista Saaristomereltä.  Kansalaiset voivat ilmoittaa levähavainnoistaan Levävahti-puhelinsovelluksen avulla tai perustamalla oman seurantapaikan Järviwiki/Meriwiki -verkkopalveluun.

Lisätietoa

Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lähde: SYKE 21.7.2014