Peimarin koulutuskuntayhtymän Kalatalous- ja ympäristöopistossa on startattu hanke ”Pohjois-Amerikan suurten järvien ammattikalastus – hyvien käytäntöjen mallit Suomeen”.  Hankkeessa tehdään matka Pohjois-Amerikan Huron -järvelle, missä pyyntimenetelmien lisäksi tutustutaan kalakantatutkimukseen, kalastuksen järjestämiseen ja säätelyyn sekä toimintaympäristön ongelmiin ja niiden ratkaisukeinoihin. Hyvien käytäntöjen mallit tuodaan Suomeen, missä tiedot palvelevat Suomen koko elinkeinokalatalouden kenttää. Hankkeeseen kutsuttujen yhteistyötahojen avulla edistetään ammattikalastajien yhteistyötä sekä ammattikalastajien ja tutkimuksen välistä yhteistyötä Suomessa.

Hankkeen on rahoittanut Vakka-suomen kalatalousryhmä, ja kymmenen prosentin omarahoitusosuudesta vastaa Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Hankesuunnitelman taustalla on ammattikalastajien kiinnostus innovatiivisiin, valikoiviin ja kestäviin pyyntimuotoihin sekä vastuullisiin toimintatapoihin. Hyviä esimerkkejä vastuullisesta kalastuksesta ja innovatiivisesta pyyntitekniikasta löytyy Pohjois-Amerikan suurien järvien alueelta USA:n puolelta. Kalatalous- ja ympäristöopisto on onnistunut luomaan kontaktit elinkeinokalatalouden toimijoihin Huron -järvellä.

Suurten järvien USA:n puoleisilla vesillä ammattikalastajien yleisin pyydys on rysä. Kanadan puolella kalastetaan pääasiassa verkoilla. Huron -järvellä ammattikalastajien yleisin pyydys on pohjarysä (bottom trap net), jolla kalastetaan 5 – 40 metrin syvyydestä. Matalien rysien johto-osat ulottuvat pintaan, mutta syvät rysät upotetaan, ankkuroidaan ja koetaan tavalla, joka on suomalaisille kalastajille tuntematon. Tärkein saalislaji on siika.

Matka toteutetaan 18. – 24.5. välisenä aikana, ja matkaan lähtevät ammattikalastajat Mika Rantanen ja Sami Veneranta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Heikki Auvinen sekä Vakka-suomen kalatalousryhmän aktivaattori Petri Rannikko ja Kalatalous- ja ympäristöopistosta Maria Saarinen.

Tutustumiskohteet Huron –järvellä ovat:

–       kalastusyritykset; kalastajat, pyydykset, selviytymisstrategiat, yhteistyö, elintarvikehygienia, markkinointi, logistiikka

–       käytännön kalastus järvellä

–       kalastuspolitiikka

–       kalakantatutkimukset, kalastuksen säätelykeinot

–       kalakantojen hoito

–       merimetso-ongelma ja sen käsittely

–       muut ympäristöongelmat

Hankkeen tuloksista järjestetään syksyllä 2013 tiedotustilaisuus Vakka-suomen kalatalousryhmän toimialueella. Matkaraportti levitetään koko Suomeen sähköisen tiedonvälityksen avulla.

Lähde: Kalatalous- ja ympäristöopisto 8.5.2013