Suomen Ammattikalastajaliiton hallinnoiman hankkeen tavoitteena on toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen uudelleen arviointi, jotta MSC-sertifikaatin voimassa olo voisi jatkua uudelle kaudelle. Mahdollinen sertifiointi on voimassa viisi (5) vuotta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on 21.3.2023 myöntänyt hankkeelle EMKVR-tukea.

Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on 25.6.2018 saanut MSC-sertifikaatin. Sertifikaatti oli alun perin voimassa 24.6.2023 saakka. Koronaepidemian seurauksena sertifikaatin voimassaoloaikaa on pidennetty kuudella (6) kuukaudella 24.12.2023 saakka. SAKL on omaehtoisesti keskeyttänyt sertifikaatin keskisen silakan ja kilohailin osalta. Sertifikaatti on siten tällä hetkellä voimassa Pohjanlahden silakan osalta.

Ennen sertifikaatin umpeutumista on käynnistettävä kyseisen kalastuksen uudelleen arviointi.

Kyseessä on ryhmäsertifiointi, jossa SAKL hoitaa sertifiointiin liittyvät toimet sertifiointiryhmään kuuluvien jäsenten puolesta. Liitto on hankkeessa sertifiointilaitoksen asiakas ja toteutuessaan varsinaiset jäsenet saavat sertifikaatin käyttöönsä sen sisällön rajaamin ehdoin. SAKL voi kuitenkin jakaa sertifikaatin myös ulkopuolisille, jos nämä sitoutuvat sertifikaattiin ja osallistuvat sertifikaatin kustannuksiin (huomioiden julkisen tuen). Sertifiointiryhmässä on tällä hetkellä 29 troolaria ja 26 rysäkalastajaa. Nämä vastaavat 93,8 prosenttia Pohjanlahden silakan, 87,4 prosenttia keskisen silakan ja 98,2 prosenttia kilohailin Suomen kokonaissaaliista (2022 saaliit).

Hankkeessa toteutetaan kyseessä olevan täysarviointi tarkoitukseen hyväksytyn tahon toimesta. Arvioitsija on oltava ASI:n (Accrediation Services International) MSC sertifiointiin akreditoima. MSC-sertifiointi on ns. kolmannen osapuolen toteuttama tieteellinen arviointiprosessi. Riippumattomat akkreditoidut sertifiointilaitokset suorittavat arvioinnit, millä varmistetaan, että MSC-ohjelma on luotettava ja täyttää ympäristömerkintöjä koskevat ohjeistukset. Arviointiryhmä (n. 3–5 henkilöä) koostuu kansainvälisistä meri- ja kalabiologian asiantuntijoista. Myös muilla sidosryhmillä on mahdollista kommentoida alustavia sertifiointiraportteja ja esittää perusteltu vastalause, mikäli prosessissa on huomattu epäkohtia. Hankkeessa toteutetaan MSC-täysarviointi tarjouskilpailun voittaneen sertifiointilaitoksen toimesta (LRQA).

Hankkeeseen kuuluu myös vuosittaiset arviot vuosina 2024, 2025, 2026 ja 2027. Sertifikaatti uusitaan viiden vuoden välein ja vuosittaiset auditoinnit takaavat, että kyseessä on jatkuva vastuullinen toiminta.

Sertifiointilaitos LRQA tekee paikkavierailun Suomessa 13.–14.9.2023.

Lähde: SAKL